foto

© jf

   De vzw Boembeke

Onze projecten vergen, niettegenstaande een soms aanzienlijke bijdrage door de overheid, nog steeds een grote restfinanciering. Met de Boembekemolen werd dat wel heel erg duidelijk. Om onze projecten, zo min als mogelijk af te remmen om louter financiële redenen, werden middels de vzw Boembeke naar bijkomende middelen gezocht en ook gevonden.

Intussen is er een 2de vzw, vzw Steunpunt Zwalmvallei, die de taken van de vzw Boembeke overneemt. De vzw Boembeke werd ontbonden.

Voor de nostalgische zielen, dit waren de statuten van de vzw Boembeke.

De Boembekemolen

Dit was niet alleen de aanleiding van het ontstaan van de vzw Boembeke, hett werd meteen haar zwaarste opdracht om de restauratie mee te financieren en te begeleiden.
Lees meer over het dossier Boembekemolen.De kapel te Boembeke

De vzw Boembeke had niet alleen strikt oog voor de Boembekemolen. Ook de gehele omgeving van de Boembekemolen was voor haar belangrijk. Daaronder ook de nabijgelegen boomgard en de in verval geraakte kapel te Boembeke.
Lees meer over het dossier van de 'kapel te Boembeke'.De kipkar

Midden 2002 kocht vzw Boembeke een kipkar welke ter beschikking wordt gesteld van de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. De kipkar heeft een laadvermogen van 4 ton, kan in 3 richtingen kippen en heeft extra brede banden. Dat laatste is bijzonder nuttig op natte of kwetsbare terreinen.De heggeschaar

In 2006 stelde vzw Boembeke een professionele heggenschaar ter beschikking van Lieven, een bewoner van het gehucht Boembeke. Lieven zal met die heggeschaar de haag rond de boomgaard aan de Langendries onderhouden. Hiermee hoopt vzw Boembeke een bijdrage te leveren aan het behoud van een typisch landschappelijk element van de streek: de meidoornhaag.De landschapswandeling

Specifiek voor de vrijwilligersverenigingen actief in de monumenten- en landschapszorg nam het ministerie van de Vlaamse gemeenschap het initiatief om educatieve en sensibilisatieprojecten van deze verenigingen te ondersteunen. In totaal kunnen jaarlijks 20 projecten ondersteund worden met 1.250Euro. Op 20 augustus 2003 maakte minister Paul Van Grembergen de 20 laureaten voor 2003 bekend: vzw Boembeke was één van de 20 laureaten!

Onze vereniging stelde een wandeling samen waarmee we de omwonenden, de wandelaars en de toevallige passanten op een aangename manier iets willen vertellen over het landschap van de Zwalmvallei in haar diverse aspecten. Deze wandeling is een eerste van een reeks wandelingen die elk zullen vertrekken vanaf de Boembekemolen.

De wandeling is 11km lang. Ze is langs de weg grotendeels gemarkeerd met wit/groene streephes; zij is op de kaart aangeduid met een volle groene lijn (stippellijnen geven er aan waar je de route wat kan inkorten - plaats van inkorten aangeduid door * in de wegbeschrijving).

Vertrekpunt: de Boembekemolen te Brakel (Michelbeke), Boembeke z/n.
De volledige beschrijving kan je hier downloaden: landschapswandelingBoembeke Luiwerk

De vzw Boembeke gaf de aanzet tot ons eigen bier. Dat werd uiteindelijk het Boembeke Luiwerk.
Meer info over het Boembeke Luiwerk