vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
header

01 april 2009
  Vlaamse Ardennendag

De 31ste Vlaamse Ardennendag op 19 april 2009 is meer dan ooit de trefdag voor alle gezinnen en organisaties met een hart voor natuur, bos en landschap in de Vlaamse Ardennen.

Dit jaar is naast Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus (dit is de regio-werking waarbinnen ook Natuurpunt Zwalmvallei functioneert) en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen ook het Agentschap voor Natuur en Bos van de partij. Samen bieden deze drie organisaties, u een zeer ruime waaier van boeiende activiteiten, die pareltjes natuur, bos en landschap van deze schitterende streek in de kijker zetten.

Centrale plaats voor de Vlaamse Ardennendag van dit jaar is Jeugdherberg De Fiertel Te Ronse.

Binnen afdeling Zwalmvallei zijn er volgende wandelingen:
9u00: afspraak kerk Beerlegem (Zwalm), bezoek Munkbosbeekvallei, gids Laurent Flostroy 0498/67.71.09
14u00: afspraak kerk Michelbeke (Brakel), bezoek Boterhoek, gids Lieven Nachtergaele 0499/59.32.03
14u00: afspraak Velzekestraat te Zottegem (Velzeke), ingang wachtbekken, bezoek Jan De Lichte, gids Vincent Decroock 0498/10.95.39
14u00: afspraak kerk Rozebeke (Brakel), bezoek Mijnwerkerspad, gids Monique Erzeel 0474/57.02.52
14u00: afspraak kerk Beerlegem (Zwalm), bezoek Munkbosbeekvallei, gids Laurent Flostroy 0498/67.71.09

lees meer in de folder: 31ste Vlaamseardennendag

  Milieuweek Brakel

Van 20 tot en met 24 april 2009 zet het gemeentebestuur van Brakel in samenwerking met de milieuraad en lokale natuurverenigingen het milieu in het zonnetje en gaat er de eerste MILIEUWEEK van start.

Gedurende de hele week worden er voor jong en oud activiteiten ingericht rond het thema duurzame ontwikkeling. De bedoeling is om onze Brakelse inwoners aan te sporen op een bewuste manier om te gaan met natuurlijke rijkdommen, zoals water, energie, natuur, ...

Om praktische redenen wordt gevraagd voor deze activiteiten voor 10 april in te schrijven want de plaatsen zijn beperkt.

lees meer in de folder

  nestkasten bouwen

In mei leggen alle vogeltjes een ei ... hoog tijd dus voor een nestkast!
De onderstaande plannen van zelfbouwnestkasten werden voor Vogelbescherming Vlaanderen getekend door Advies en Tekenbureel bvba, www.visionix.be.

Klik op de naam van een vogel om het plan te downloaden. Je hebt Acrobat Reader nodig om de plannen te kunnen bekijken. Veel succes en pas op voor je vingers!

Koolmees
Pimpelmees
Zwarte Mees
Boomkruiper (schuin model)
Boomkruiper (recht model)
Grauwe Vliegenvanger
Gekraagde Roodstaart (gesloten model)
Gekraagde Roodstaart (open model)
Bosuil
Ransuil
Kerkuil
Steenuil
Torenvalk
Gierzwaluw (kort model)
Gierzwaluw (lang model)
Gierzwaluw (schuin model)
kleine spechtensoorten
grote spechtensoorten

lees meer: www.vogelbescherming.be
meer nestkasten: www.natuurpunt.be

  AVS

Op 22 maart konden we genieten van de eerste prille lentezondag, wandelend van de kerk te Beerlegem, langs het kasteeldomein naar de Kaaihoeve en terug.

Nu had ook een ploeg van AVS last van lentekriebels: ook zij kwamen er op af en maakten er een beeldverslag van.

Klik hier om de uitzending te (her)bekijken.


  Computerperikelen - www.natuurpuntzwalmvallei.be

We zullen ze wellicht nooit helemaal begrijpen, onze computers. Daargaans doen ze prima hun werk, maar soms lijken ze echter heel erg nukkig te zijn.

Wie recent inschreef op onze nieuwsbrief kan onze website misschien niet meer bereiken en ontvangt een foutmelding. Oorzaak is een upgrade van de servers, zeg maar computers, waar onze website is opgeslagen. Een aantal geavanceerde delen van onze site leverden daarna soms problemen.

Kan jij onze website nu niet meer bereiken: verwijder de cookies op je computer en wellicht kan je opnieuw verder. Mocht dit toch niet lukken of mocht je je cookies niet weten te verwijderen, contacteer onze webmaster.

Intussen werkt de website terug helemaal naar behoren; wie zich via de site wil inschrijven voor zwalmvallei.flits kan er weer terecht.

contact:
lees meer: cookies door de KUL

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

 Dinsdag 31 maart en donderdag 2 april 2009
Start cursus digitale natuurfotografie
Cursus is volzet!
 Zondag 5 april 2009
Wandeling in de Bovenlopen van de Zwalm
Gidsen: Geert De Knijf en Heidi Demolder, tel 055/42.16.45. Samenkomst om 9u30 aan de kerk van Opbrakel. Excursie in de bovenlopen met aandacht voor de voorjaarsbloeiers. Einde om 13u. Meebrengen: goed schoeisel, plantengids en vergrootglaasje.
 Dinsdag 7 en donderdag 9 april 2009
Tweede theorieles cursus natuurfotografie
Cursus is volzet!
 Dinsdag 14 en donderdag 16 april 2009
Derde theorieles cursus natuurfotografie
Cursus is volzet!
 Zondag 19 april 2009
Praktijkles cursus natuurfotografie
Cursus is volzet!
 Zondag 19 april 2009
Vlaamse Ardennendag,
initiatief VAplus, Agentschap voor Natuur en Bos, RLVA en Jeugdherberg De Fiertel te Ronse
Zie boven voor meer info.
 Dinsdag 21 en donderdag 23 april 2009
Evaluatie praktijkles cursus natuurfotografie
Cursus is volzet!
 Donderdag 14 mei 2009
Energiesparen bij bouwen en verbouwen
Velt, MOW, Gezinsbond Zottegem en Natuurpunt Zwalmvallei organiseren een infoavond omtrent energiebesparen door isoleren bij bouwen of verbouwen. Na een algemeen informatief deel zullen de deelnemers in thematisch groepen dieper ingaan op specifiek onderwerpen. Spreker is Johan Vanhauwere, architect.
Deze infoavond kadert in de Zottegemse Milieu-14-daagse. Zij wordt georganiseerd met steun van de stad Zottegem en VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen).
Afspraak donderdag 14 mei om 20u00 in het ontmoetingscentrum te Leeuwergem (Gentse Steenweg 306 te Zottegem). Inkom is gratis en vrij voor leden en niet-leden.
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, mail dan
Wil je deze flits in de toekomst precies wel ontvangen, mail dan