vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
header

01 oktober 2009
  Vossenhol, afvoer van maaisel

De meeste Natuurpunt-percelen die onder maaibeheer vallen worden gemaaid door landbouwers met wie wij een overeenkomst hebben. De landbouwer oogst het gras en kan er over beschikken en Natuurpunt heeft zijn beheer gerealiseerd: een win-win situatie.

Zo wordt binnen het natuurgebied Middenloop Zwalm meer dan 17ha gemaaid door landbouwers.

Voor een aantal stukken lukt dit niet omdat het perceel bvb te nat is of er te laat op het jaar dient gemaaid of de vegetatie niet geschikt is voor landbouwgebruik. Niet zelden betreft dit de betere percelen. Dan komen de professionele terreinploegen van Natuurpunt in zicht of voor de kleinere percelen doen we beroep op vrijwilligers. Ook jij kan daarbij helpen!

Op Zaterdag 10 oktober 2009 is er de afvoer van maaisel in het natuurgebied Vossenhol
Afspraak om 9u aan het perceel in de Vossenholstraat te Zottegem. Uiteraard ben je later op de dag nog steeds welkom!
Dit jaar zal er extra werk zijn wegens o.m. de afvoer van een bijkomend perceel dat niet machinaal kan worden uitgevoerd.

contact: , 09/361 03 00
lees meer: Vossenhol

  Appels plukken te Boembeke

Natuurpunt beheert een boomgaard aan de Langendries te Zottegem, vlakbij de Boembekemolen en naast te kapel welke eind juni werd heringewijd.

Op 17 oktober van 14u tot 17u willen we er met jullie appels plukken en/of gevallen fruit oprapen. Het verzamelde fruit kan je voor eigen gebruik meenemen.

Hou er rekening mee dat dit een hoogstamboomgaard betreft: je armlengte zal echt niet volstaan om te plukken. Fruitladders zijn ook al niet zo ideaal bij de oudere, soms fragiele en niet zelden wat ijlere bomen. Een lange stok met mandje kan hier wellicht een oplossing brengen.

contact: Jo Janssens, tel. 09/361.35.55

  Slakken - slakken - slakken

De haverkorrel, het aardschijfje of het dwergpuntje doen niet meteen een belletje rinkelen? Dan bent u dringend toe aan een snelcursus slak.

Maar geen nood: op donderdag 15 oktober aanstaande geeft Bart Vercoutere in Zottegem een voordracht over determinatie, levenswijze en voorkomen van slakken. Twee dagen later bezoekt hij met ons een aantal typische biotopen (zeggenmoeras, elzenbroek, oud bos, …) in het natuurreservaat Middenloop Zwalm. Zo kunnen we meteen de opgedane kennis testen. En daarna krijgt iedereen een maand de tijd om te oefenen. Op 26 november is er terug rendez-vous en kan je de twijfelgevallen uit je tuin, buurt of eigen reservaat meebrengen voor een afsluitende determinatie-avond.

De cursus is kosteloos, maar om voldoende materiaal te kunnen voorzien, graag een seintje vooraf bij Ward Verhaeghe (0476600215)

Programma:
Donderdag 15 oktober 2009, deel 1: aanvang: 20u in zaaltje bij café Meileken aan het station van Zottegem. Inleidende les, determinatie van slakken.
Zaterdag 17 oktober 2009, deel 2: aanvang: 11u te Michelbeke aan de parking bij Mijnwerkerspad aan de voet van de Berendries. Om 13u meegebrachte boterhammen eten in café te Michelbeke. Om 14u start namiddagsessie vertrek aan RWZI te Nederbrakel. Einde rond 16u.
Donderdag 26 november 2009, deel 3: aanvang: 20u: slakkendeterminatie-avond, zaaltje wordt meegedeeld op eerste activiteit.

contact: Ward Verhaeghe, 0476/60 02 15
lees meer: Invertebratenwerkgroep VA+

  waarnemingen.be

Willen we onderbouwde keuzes maken inzake natuurbeheer dan is het van belang het betrokken gebied goed te kennen. Dit houdt in dat we weten hoe het bvb. zit met de boden en de waterhuishouding, maar houdt ook in dat we weten wat voor planten en dieren er voorkomen. Met het verzamelen van die gegevens kan zowat iedereen helpen ... ook jij! Natuurpunt zal er graag gebruik van maken bij het beheer zijn natuurgebieden.

Niet zelden moeten we vaststellen dat gebieden terzake slecht gedocumenteerd zijn. Dan zien we dat zelfs de meest banale soorten als mollen of huismuizen nooit werden opgegeven als voorkomend in het gebied.

Sedert enige tijd is er de website www.waarnemingen.be waarop je waarnemingen kwijt kan. Al ben je geen specialist, je maakt wellicht zonder fout het onderscheid tussen mollen, hazen en huiszwaluwen. Uiteraard is het belangrijk dat de waarnemingen juist zijn.

Wat je ook ziet, het is waard om het door te geven via waarnemingen.be!

Specifiek voor onze afdeling werden een aantal gebieden opgenomen die onze natuurgebieden omschrijven:
waarnemingen en ligging van Bovenlopen van de Zwalm
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Boterhoek
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Bruggenhoek
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Bruul
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Jan de Lichte
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Jansveld
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Moriaan
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Rozenhoek
waarnemingen en ligging van Middenloop Zwalm, Vossenhol
waarnemingen en ligging van Munkbosbeekvallei
waarnemingen en ligging van Parkbos-Uilenbroek
waarnemingen en ligging van Perlinck

  Zoogdier gezien?

Tijdens het weekend van 17-18 oktober 2009 organiseert de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt het eerste Vlaamse zoogdierentelweekend. Zoogdieren zijn moeilijker waar te nemen dan vogels of vlinders, en daardoor is hun verspreiding vaak onvoldoende gekend. Als we hen willen beschermen en onze biodiversiteit in stand houden, moeten we weten waar ze nog voorkomen en waardoor ze bedreigd worden. Zoogdieren zijn een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem en daar moeten we zorg voor dragen! Daarom willen we onze zoogdieren tijdens dit telweekend extra in de kijker zetten.

Naar aanleiding van ZieZoZoogdier organiseert de Zoogdierenwerkgroep Vlaamse Ardennen plus een introductieavond over het inventariseren van zoogdieren. Deze gaat door op zaterdag 17 oktober te Brakel (Zegelsem), Perreveld 14 vanaf 18.00 tot 22.00 uur. Je kan er kennis maken met allerhande inventarisatietechnieken en meehelpen met het vangen en determineren van muizen.

contact: info@ziezozoogdier.be
lees meer: de zoogdierenwerkgroep

  VA+ beheerswandeling

Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus organiseert voor zij die actief zijn rond het beheer van onze natuurgebieden, en bij uitbreiding voor zij die daar interesse in hebben, met regelmaat 'beheerswandelingen'. Die beheerswandelingen zijn een uitgelezen moment om van gedachten te wisselen over het beheer van onze natuurgebieden en vooral om van anderen te leren uit de discussie over dit beheer.

De eerstvolgende wandeling gaat door in de buurt van de Boembekemolen onder het thema Eikelmuizen.
In het natuurgebied rond de molen leeft nog een restpopulatie van die diertjes. Om de populatie te ondersteunen werden reeds een aantal maatregelen genomen zoals het ophangen van nestkasten en de aanplant van een boomgaard. Evenwel, is dat voldoende, wat kan er nog meer, ... voer voor gesprek.

Afspraak aan de Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel op 04 oktober om 9u00 en met als gids Dirk Criel (Zoogdierenwerkgroep).

contact: mail Dirk Criel
lees meer over de zoogdierenwerkgroep

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

 Zaterdag 10 oktober 2009
Beheerwerken in natuurgebied Vossenhol
Verantwoordelijke: Jan François, tel. 09/361.03.00. Afspraak om 9u aan het perceel in de Vossenholstraat te Zottegem. Afvoeren van het maaisel van het oudste perceel. Einde omstreeks 17u. Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel, riek. Drank en boterham wordt voorzien door Natuurpunt zwalm.vallei.
 Donderdag 15 oktober 2009
Slakkencursus
Verantwoordelijke: Ward verhaeghe, tel 0476/60 02 15, wardverhaeghe@yahoo.com; gratis cursus in samenwerking met de Invertebratenwerkgroep VA+.
Donderdag 15 oktober 2009, deel 1: aanvang: 20u in zaaltje bij café Meileken aan het station van Zottegem. Inleidende les, determinatie van slakken. Einde omstreeks 23u.
Zaterdag 17 oktober 2009, deel 2: aanvang: 11u te Michelbeke aan de parking bij Mijnwerkerspad aan de voet van de Berendries. Om 13u meegebrachte boterhammen eten in café te Michelbeke. Om 14u start namiddagsessie vertrek aan RWZI te Nederbrakel. Einde rond 16u.
Donderdag 26 november 2009, deel 3: aanvang: 20u: slakkendeterminatie-avond, in zaaltje bij Café Meileken.
 Zaterdag 21 november 2009
DAG VAN DE NATUUR
Gaat door in het natuurgebied Munkbosbeekvallei: uitvoeren van achterstallig hakhoutbeheer.


Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Wil je deze flits in de toekomst precies wel ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.IN