vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

01 mei 2010
Beste ###FIRSTNAME###,

' t Is te hopen dat de maand mei even mooi wordt als die van april. Aan Natuurpunt Zwalmvallei zal het in elk geval niet gelegen zijn!

Alleen hiermee kan deze maand niet stuk: we verwelkomen een prachtig nieuw natuurgebied, de Steenbergse Bossen, dat we met graagte zullen koesteren als een van onze betere brokken natuur. We maken kennis met dit gebied op 23 mei in 'tel mee tot 2010'.

We hebben allemaal wel iets met kruiden, maar kennen we ze nog wel? Met Monique gaan we op zoek naar kruiden langs het Mijnwerkerspad. Monique leert ze ons allemaal kennen! Naderhand valt er ook nog wat te proeven ...


  Bezoek aan de heide in Noord-Brabant (NL)

Zondag 16 mei organiseren we een unieke uitstap naar de natuur van Breda. Veenputten en heide: ongekende landschappen voor natuurliefhebbers uit de Vlaamse Ardennen. Onze Nederlandse vrienden heten er ons welkom. Wil je er bij zijn, haast je snel. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25, vooraf inschrijven is een must!
's Morgens brengen we een bezoek aan De Berk.
Natuurreservaat De Berk wordt gekenmerkt door vele veenputten van verschillende omvang, aard en ouderdom. Het is een redelijk nat gebied. In en om de open putten treft u allerlei bijzondere planten aan. In de oostelijke putten is het water aan de zure kant. Hier groeit veenmos, veenpluis en wateraardbei. In de westelijke putten is het water basisch. Hier groeien planten als padderus, waterdrieblad snavelzegge en duizendknoopfonteinkruid. De deels dichtgegroeide putten of broekbos, doen erg spookachtig aan en geven u het gevoel alsof u in het verleden stapt. Overheersende soorten zijn hier els, moeraszegge, stijve zegge en gele lis. Voor vogelliefhebbers is het gebied ook interessant. Opvallende soorten zijn rietgors, matkopmees, blauwborst, ransuil, boomvalk en wulp.

In de namiddag bezoeken we De Kogelvanger in de Galderse heide, een niet-vrij toegankelijk natuurgebied aan de zuidkant van Breda. De vennetjes zijn 50 à 75cm diep en grotendeels zonbeschenen. Ideaal voor amfibieën als alpenwatersalamander, vinpootsalamander en heikikker. Plantensoorten van voedselarme en matig voedselrijke milieus zijn hier thuis. In de vennen komt veel blaasjeskruid voor. Op de open stukken groeien witte snavelbies, zonnedauw en moeraswolfsklauw. Op de heide staat echt duizendguldenkruid.
Op en rond de vennen broeden veel water- en moerasvogels, zoals wintertalingen, kuifeenden, dodaarzen en waterral. Ransuil, boomvalk, sperwer, groene specht, goudvink, gekraagde roodstaart en boompieper vinden het een aantrekkelijk broedgebied.

Samengevat:
Samenkomst om 7u aan de Markt van Zottegem. We reizen met kostendelend vervoer. Vooraf inschrijven met een mailtje naar onze secretaris Roland Devriese. Vermeld eveneens met hoeveel personen je wenst deel te nemen. Meebrengen: stevige stapschoenen en pick-nick.
Rond 16u30 sluiten we ginds af met een drankje. Om 19u30 zijn we terug in Zottegem.

inschrijven: Roland Devriese

  Kruidenwandeling langs 't Mijnwerkerspad

Op donderdag 20 mei 2010 neemt Monique ons mee tijdens haar zoektocht naar kruiden langs het Mijnwerkerspad. Na de wandeling worden we vergast op een kruidige verrassing in "De Bloemfontein".

Samenkomst om 19u30 aan de Boembekemolen, in de straat Boembeke te Brakel (Michelbeke). Het einde is voorzien omstreeks 21u30. Voorzien je alvast van stevig schoeisel, de wandeling is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

contact: Monique Erzeel, tel 09/360 48 29

  Steenbergse bossen

De Steenbergse bossen zijn een toplocatie inzake natuur. Zo'n grote soortenrijkdom op zo'n kleine oppervakte vinden we in onze Vlaamse Ardennen niet veel.

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheert er een aantal hectaren in eigendom. ANB wenst door een grote ruiloperatie met Natuurpunt te komen tot efficienter werken. Zo vraagt ANB dat Natuurpunt Zwalmvallei haar eigenendommen binnen de Steenbergse Bossen zou in beheer nemen.

... en jawel, zopas zette het bestuur van Natuurpunt Zwalmvallei daartoe het licht op groen. Je mag dus aannemen dat dit gebied door Natuurpunt zal worden beheerd. Alvast bereid Natuurpunt Zwalmvallei zich daar op voor. Wens je daar aan mee te werken: contacteer Ward Verhaeghe!

'Tel mee tot 2010' wordt een mooie start voor dit project.

contact: wardverhaeghe@yahoo.com

  Tel mee tot 2010

Biodiversiteit is belangrijk. Te weinig mensen beseffen dat we samen met zoveel anderen onze aarde delen en dat elk organisme belangrijk is. Dankzij de wisselwerking tussen de minstens 40.000 verschillende dier- en plantensoorten die in Vlaanderen voorkomen, wonen we in een aangename leefomgeving.

In 2004 trokken de Europese leiders een eerste keer aan de alarmbel. Ze engageerden zich om de afname van de biodiversiteit te stoppen tegen 2010, het internationale jaar van de biodiversiteit.
Nu, in 2010, beseft iedereen dat het doel, de afname van de biodiversiteit te stoppen, niet gerealiseerd is. Er is dringend actie nodig!

Maar hoe weten we dat onze biodiversiteit achteruit gaat?
Het belangrijkste element daarbij is de natuur in te duiken en alle soorten die we merken te noteren ... en dat zullen we doen op zondag 23 mei in de Steenbergse bossen. Afspraak 14u00 halfweg De Vlamme, ter hoogte van de afslag met een kapelletje.

contact: wardverhaeghe@yahoo.com
lees meer: www.natuurpunt.be

  Bloemenzaad met gunstig bij-effect

Bijen zijn verbijsterende wezens, ze vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijker. Een belangrijk knelpunt voor de bijenteelt is het tekort aan nectar, vnl. in het najaar. Een extra aanbod aan nectarhoudende planten is zeer welkom. De provincie Oost- Vlaanderen wil hier iets aan doen door bloemen en planten te zaaien die bijen aantrekken en verwennen. Wil jij ook verbijsterd worden? Dit kan door het zaadmengsel van de provincie Oost- Vlaanderen in te zaaien.

Particulieren kunnen zaad afhalen op zaterdag 22 mei 2010 tussen 14u30 en 18u00 in het Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, Zwalm

lees meer: www.oost-vlaanderen.be

  De ronde van 11

Je zal het misschien niet onmiddelijk vermoeden, maar meer en meer wordt de Noord-Zuidbeweging een beweging die ijvert voor duurzame ontwikkeling. Het zijn immers de zwaksten in de wereld die het hardst te lijden hebben van wat nu misloopt inzake natuur en milieu.

Niet alleen Natuurpunt ijvert bvb. voor een sterk klimaatbeleid, een duurzame landbouw of het behoud van de biodioversiteit, organisaties uit de Noord-Zuidbeweging als 11.11.11 doen dat evenzeer. Je begrijpt dat Natuurpunt minstens enige sympathie kan opbrengen voor de Noord-Zuidbeweging.

11.11.11, will komaf maken met zijn klassieke najaarsimago. Daarom pakken ze op zondag 30 mei uit met familiale fietsevenementen op 11 plaatsen in Vlaanderen. Een van die startplaatsen is Zottegem.

lees meer: www.derondevan11.be te Zottegem

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

Zaterdag 1 mei 2010
Voorjaarsflora, deel 2 (Roborst)
Gids: Karel De Waele, tel 09/386 45 60 (enkel die namiddag: GSM: 0474/77 82 76). Samenkomst om 14u aan de kerk van Roborst. We kammen het hok E3-23-14 met de Bostmolen erin uit. Einde om 17u. De ganse namiddag studie van de flora van één km², waarbij diverse determinatiewerken gebruikt worden en aldus verschillende velddeterminatiekenmerken van de flora aangeleerd worden. Ook voor geïnteresseerde beginners. Meebrengen: laarzen (onmisbaar), loep, flora's.
Woensdag 5 mei 2010
Cursus zoogdieren, deel 2
Start om 19u30 in het Stedelijk ontmoetingscentrum Leeuwergem Gentse Steenweg 306 te Zottegem - Leeuwergem. Thema tweede les: inleiding knaagdieren en insecteneters + enkele live-traps uitzetten en controleren (+ bat-detector). Einde omstreeks 22u30. Meebrengen: schrijfgerief.
Woensdag 12 mei 2010
Cursus zoogdieren, deel 3
Start om 19u30 in het Stedelijk Ontmoetingscentrum Strijpen, Sint-Andriessteenweg 163 te Zottegem-Strijpen . Thema derde les: knaagdieren en insecteneters + braakbalpluizen Einde omstreeks 22u30. Meebrengen: schrijfgerief.
Zondag 16 mei 2010
Bezoek aan de heide in Noord-Brabant (NL)
info Vincent Decroock, tel 0498/10 95 39. Samenkomst om 7u aan de Markt van Zottegem. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25, vooraf inschrijven is een must. We reizen met kostendelend vervoer. Excursie in de voormiddag door de binnenpolder (De Berk en De Zwartenbergsepolder), in de namiddag naar De Kogelvanger en Galderse heide. Einde omstreeks 19u. Meebrengen: stevige stapschoenen en pick-nick.
Woensdag 19 mei 2010
Cursus zoogdieren, deel 4
Start om 19u30 in het Stedelijk ontmoetingscentrum Leeuwergem Gentse Steenweg 306 te Zottegem - Leeuwergem. Thema vierde les: roofdieren, hoefdieren en zoogdiergeluiden. Einde omstreeks 22u30. Meebrengen: schrijfgerief.
Donderdag 20 mei 2010
Kruidenwandeling langs het Mijnwerkerspad
Gids: Monique Erzeel, tel 09/360 48 29. Samenkomst om 19u30 aan de Boembekemolen, Boembekestraat te Brakel (Michelbeke). Wandeling met speciale aandacht voor kruiden. Na de wandeling worden de deelnemers vergast op een kruidige verrassing in "De Bloemfontein". Einde omstreeks 21u30. Meebrengen: Stapschoenen, wandeling ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
Woensdag 26 mei 2010
Cursus zoogdieren, deel 5
Start om 19u30 in het Stedelijk ontmoetingscentrum Leeuwergem Gentse Steenweg 306 te Zottegem - Leeuwergem. Thema vijfde les: zoogdiersporen (theorie + wat praktijk binnenshuis). Einde omstreeks 22u30. Meebrengen: schrijfgerief.
Woensdag 2 juni 2010
Cursus zoogdieren, deel 6
Start om 20u30 in het Stedelijk ontmoetingscentrum Leeuwergem Gentse Steenweg 306 te Zottegem - Leeuwergem. Excursie op zoek naar zoogdieren en hun sporen. Einde omstreeks 23u30.
Dinsdag 8 juni 2010
Beheerswerken in het natuurgebied Boterhoek (Middenloop Zwalm)
Info: Joris Otte, tel 09/360 44 82. Samenkomst om 19u30 aan de Boembekemolen, Boembekestraat te Brakel (Michelbeke).Distels maaien. Einde omstreeks 22u. Meebrengen: Zeis, werkhandschoenen en stevige schoenen.
Dinsdag 15 juni 2010
Beheerswerken nabij de Boembekemolen (Middenloop Zwalm)
Gids: Jan François, tel 09/361 03 00. Afspraak om 19u30 aan de ingang van het Kloosterbos, Kloosterbosstraat te Zottegem. Distels maaien voornamelijk langs een nieuwe bosaanplant. Einde omstreeks 22u. Meebrengen: zeis, werkhandschoenen en stevige schoenen.
Donderdag 17 juni 2010
Voorzomerflora in het Parkbos-Uilenbroek
Gids: Dominiek Decleyre, tel 09/360 37 62. Samenkomst om 19u30 aan de Picnic-tafel op de Waesberg te St-Maria-Lierde. Verkenning van de flora in het prachtige natuurgebied Parkbos-Uilenbroek. Einde omstreeks 21u30. Meebrengen: Stevig schoeisel of laarzen, loep.
Dinsdag 22 juni 2010
Beheerswerken nabij de Boembekemolen (Middenloop Zwalm)
Info: Jo Janssens, tel09/361 35 55. Samenkomst om 19u30 aan de Boembekemolen, Boembekestraat te Brakel (Michelbeke).Klaarleggen van de feestweide voor de Boembekefeesten, scheren van de haag, … Einde omstreeks 22u.
Zondag 27 juni 2010
Boembekefeesten
Feesten aan de Boembekemolen in samenwerking met vzw Boembeke; Info: Vincent Decroock, tel 0498/10 95 39. Afspraak om 12u aan de Boembekemolen, Boembekestraat te Brakel (Michelbeke).Diverse activiteiten rond mens en natuur. Einde omstreeks 22u.
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Wil je deze flits in de toekomst precies wel ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.IN