vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

juli 2010
Beste ###FIRSTNAME###,

Net voor de zomermaanden feesten we nog eens goed om bij het begin van die maanden het nachtleven in te duiken. Is dit het leven van een Natuurpunter? Blijkbaar wel.

Begrijp wel, met de Boembekefeesten houden we 't beschaafd en onder het nachtleven moet je begrijpen het nachtleven van onder meer vleermuizen en uilen.

Wie van feesten en nachtleven houdt: wees er bij!

  nachtleven in de Munkbosbeekvallei

Avondactiviteit in samenwerking met de natuurstudiewerkgroepen van Natuurpunt op zaterdag 17 juli van 21u tot 24u met informatie en verschillende wandelingen over uilen, vleermuizen en nachtvlinders.

Afspraak in zaal De Beekmeers te Zwalm (Beerlegem), Beekmeersstraat (kruispunt Gaverstraat)om 21u.

contact: laurent.flostroy@telenet.be, 0498/67.71.09
met deze link vind je de locatie

  hier zijn ze ... de plannen voor de molen

Op 14 juni stelden Natuurpunt Zwalmvallei en vzw Boembeke met enige fierheid hun restauratieplannen voor de Boembekemolen voor aan de pers.

Hieronder de persmap en de plannen:
de perstekst
plan nieuwe toestand, deel 1
plan nieuwe toestand, deel 2

Grof geschetst willen we naar een maalvaardige molen, die bovendien groene stroom opwekt, en ruimte biedt waar we bezoekers van het natuurgebied Middenloop Zwalm kunnen ontvangen.

De historische delen worden getrouw gerestaureerd; de nieuwbouwdelen worden heel sobere en strak ogende hedendaagse volumes. Hiermee willen we naar een eerlijk ontwerp dat de historische molen in het oog laat springen.

Op zondag 27 juni, om 14u00, 15u00 en 16u00 stellen we graag de restauratieplannen voor tijdens een rondleiding langs de molen, de gerestaureerde kapel, de hoogstamboomgaard en het Mijnwerkerspad (totale afstand niet meer dan 850m).

Die dag hebben onze vrienden van de vzw Boambeke er de Boembekefeesten. Lees hier het programma van de Boembekefeesten.

contact ivm de Boembekefeesten: An De Schrijver of bel op 0484/77 72 44
lees meer over de Boembekefeesten: www.boembeke.be
lees meer over de Boembekemolen: www.boembeke.be

  Natuurpunt zoekt landbouwers

Het project 'Kleinschalig composteren van beheerresten' van Natuurpunt, in samenwerking met het ILVO en met VLACO vzw, trok de aandacht van de Boerenbond. Lees het artikel en ontdek hoe je beheerresten nog nuttig kunnen zijn. Natuurpunt is op zoek naar boeren die met ons willen samenwerken om beheerresten te verwerken tot compost en die nadien nuttig te gebruiken!

contact: kathleen.bervoets@natuurpunt.be
lees meer: www.natuurpunt.be

  Wanted Alive Otter

Veel zoogdieren zijn deels of geheel aan water gebonden, maar de otter spant de kroon. Hij is een uitmuntend visser en is daardoor bij sportvissers niet altijd even geliefd. In de vorige eeuw werd hij ongenadig vervolgd, waardoor de populatie zich mede door watervervuiling niet meer kon herstellen. Eind vorige eeuw verdween de otter volledig uit Vlaanderen.

De Zoogdierenwerkgroep looft 500 uit aan wie het bewijs kan leveren van de aanwezigheid van de Europese otter in Vlaanderen. Indien geen controleerbare waarneming wordt verkregen voor 27 november 2010, gaat het bedrag naar het meest ottervriendelijke natuurgebied in Vlaanderen.

De ottercampagne startte op 19 juni 2010 tijdens de Kortste Nacht van het Zoogdier en wordt afgesloten op 27 november 2010 tijdens een symposium rond zoogdieren en water.

lees meer: Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt

  Vlinder mee

Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Ze reageren ook snel op veranderingen. Het is daarom erg nuttig om cijfers van vlinders te verzamelen.

Door mee te tellen met de tuinvlindertelling van Natuurpunt, help je om veranderingen van de biodiversiteit in je buurt in kaart te brengen. Bovendien is het leuk om naar vlinders te kijken en de verschillende soorten te herkennen.

Doe mee met het jaarlijkse telweekend of word een maandelijkse teller. Maak kennis met de 20 meest voorkomende tuinvlinders, zodat je hen vlot kan herkennen.

20 bekende vlindersoorten op een rij: www.natuurpunt.be
vlinder mee: www.vlindermee.be

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

Zondag 27 juni 2010
Boembekefeesten
Feesten aan de Boembekemolen in samenwerking met vzw Boembeke. Info: An De Schrijver, 0484/77 72 44. Zie de aankondiging bovenaan deze flits.
lees meer over de Boembekefeesten: www.boembeke.be
Zaterdag 17 juli 2010
Nachtleven in de Munkbosbeekvallei
ism. NWG: Info: Laurent Flostroy, 0498/67.71.09. Avondactiviteit van 21u tot 24u met informatie en verschillende wandelingen over uilen, vleermuizen en nachtvlinders. Afspraak in zaal De Beekmeers in Beerlegem (Beekmeersstraat) om 21u.

Donderdag 19 augustus 2010
Ontdekking van het Vossenhol
Info: Vincent Decroock, tel 0498/10.95.39. Samenkomst om 19u aan de ingang van het Vossenhol, Vossenholstraat te Sint-Maria-Oudenhove. Historiek, beheer en beheersopties van het gebied door Ward Verhaeghe. Ontdekking van de unieke plantengroei in het Vossenhol met plantenkenner Karel De Waele en/of het rijke insectenleven in een zonnig bloemrijk weiland, een enig natuurgebied in de Vlaamse Ardennen. Einde omstreeks 21u30
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Wil je deze flits in de toekomst precies wel ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.IN