vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

01 december 2010
Beste ###FIRSTNAME###,

De natuur kan heel erg mooi zijn. We doen er alles aan om je daar van te overtuigen.

De natuur kan echter ook heel erg hard zijn. Dat hebben zij die de afgelopen maand wateroverlast hadden, kunnen ervaren. De natuur, het water, volgt zijn eigen logica, zijn eigen weg, niet zelden wars van wat wij mensen willen. Water loopt niet omhoog, verdwijnt niet waar wij mensen het niet graag zien. We weten dat allemaal en toch houden we daar zo weinig rekening mee.

  Wateroverlast

De waterellende van de voorbije maand is uitgebreid in het nieuws geweest. Vanuit Natuurpunt blijven we hameren op het belang van water vasthouden waar het valt en de noodzaak om voldoende ruimte te voorzien voor water.

Duizenden hectaren natuurgebied bewezen de afgelopen maand dat ze niet alleen essentieel zijn voor de natuur, maar ook een onmisbare schakel vormen in het voorkomen van overstromingen. In hoger gelegen gebieden houden ze water vast en zorgen ze ervoor dat het traag naar beneden komt: zie bvb de Terzake reportage over de Doode Bemde, de levensverzekering voor de stad Leuven. Lager in de vallei zorgen ze voor de noodzakelijke ruimte om water te bergen - de meersen in de Dendervallei (Wellemeersen, Pamelse meersen, Gemene meersen, Boelare meersen) bufferen nog steeds mee de gigantische watermassa in het Denderbekken. In alle Vlaamse valleien liggen de kansen voor het grijpen om deze modellen te kopiëren en uit te breiden.

Betere beleidskeuzes uit het recente verleden inzake waterberging hadden heel veel van de Brakelse problemen kunnen voorkomen! Men moet resoluut durven te kiezen voor maximale buffering van water op de bovenlopen van de Zwalm!

lees meer: www.natuurpunt.be

  Is dit een brievenbus?

Neen, dit is geen brievenbus! Ze zou trouwens nogal hoog zitten: in de toren van de kerk te Grotenberge. Dit is een van de drie invliegopeneningen van een vleermuisvriendelijk ingerichte kerkzolder. De rest van de galmgaten zijn afgesloten met een net om duiven te weren. Die netten maakten het ook voor vleermuizen moeilijk de kerkzolder te bereiken.

Binnen het project 'BatAction', met steun van de Europese Unie, wil het Agentschap voor Natuur en Bos 100 kerken vleermuisvriendelijk inrichten. Door zijn ligging tegenover het domein Breivelde en de aanwezigheid daar van een aantal vleermuizensoorten (gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, franjestaart, watervleermuis en grootoorvleermuis) leek de kerk te Grotenberge een geschikte locatie. De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt, die op het terrein het project helpt realiseren, heeft met medewerking van de kerkfabriek, deze kerkzolder vleermuisvriendelijk kunnen laten inrichten.

Intussen wist ook de stad Zottegem de ijskelder in het domein Breivelde te herstellen, zodat de vleermuizen er ongestoord kunnen overwinteren.

lees meer: BatAction

  Zottegemse Milieuraad in staking

De Zottegemse Milieuraad besloot in zijn vergadering van september zijn werkzaamheden te staken tot midden januari 2011.

Reden tot deze staking zijn de gebrekkige uitvoering van de door het college goedgekeurde adviezen, het quasi afwezig blijven van milieuzorg binnen de eigen stadsdiensten en het ontbreken van voldoende engagement om nieuwe kansen te grijpen.

We rekenen er op dat de stad tegen die tijd de pijnpunten weet weg te werken.

  Natuurpunt werkt aan bosuitbreiding

Op 27 november werd met de aanplant van een geboortebos te Brakel de aanzet gegeven tot bosvorming op 2 percelen in de Zwalmvallei. Voor 44 kinderen werd een boom geplant door de ouders ... en, zoals je op de foto merkt, soms ook wel met de hulp van grote broer.

Maar daar willen we het niet bij laten! Op 18 december zal aan de zuidkant van het Kloosterbos met de aanplant van een bosrand de aanzet worden gegeven tot de omzetting van ruim 2ha akker naar bos.

Daarbij rekenen we graag op uw hulp! We spreken af om 9u00 (laatkomers zijn steeds heel erg welkom! einde voorzien in de loop van de namiddag) te Zottegem, Assensveld (dit is op een steenworp van Brakel; zijstraat Brusselsestraat, ongeveer rechtop sanitair De Meyer). 's Middags voorzien we soep en brood.

ligging Assensveld: Google Maps
contact:

  Hoe en wanneer voeder je vogels

's Winters geraken vogels moeilijk aan voedsel. Net dan hebben ze extra veel energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zijn grotendeels verdwenen en bessen vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters moeilijk om bij hun voedsel te komen. Het bijvoederen van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire bezigheid.

Niet alleen help je de vogels om barre tijden door te komen, je krijgt er een schitterend schouwspel voor terug! Vogels die vaak verscholen blijven of in een flits voorbij vliegen, laten zich nu gemakkelijk bekijken. Als dat geen win-win situatie is... Voor een goede start geeft Natuurpunt je graag een aantal handige tips!

Doorblader de brochure over wintervoeding online.
De talrijkste tuinvogels herkennen.

  Biobrandstof slechter dan petroleum

Uit een studie blijkt dat de Europese plannen om meer biobrandstoffen te gebruiken wereldwijd 69.000 vierkante kilometer extra land zullen vergen. Gewassen voor biobrandstoffen worden gekweekt op landbouwgrond. Daardoor moeten boeren voor het kweken van voedsel op zoek naar nieuw land, vaak wordt daarvoor regenwoud gekapt. Zo zal de teelt van biobrandstoffen leiden tot meer - in plaats van minder - uitstoot van CO2.

Belgische milieu- en Noord-Zuidorganisaties vragen ons land om als Europees voorzitter aan de kar te trekken voor een herziening van het Europese biobrandstoffenbeleid.

lees meer: www.natuurpunt.be

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

Zaterdag 18 december 2010
Aanplanten bosrand nabij het Kloosterbos
Samenkomst: om 9u00; einde voorzien in de loop van de namiddag (laatkomers zijn steeds heel erg welkom! einde voorzien in de loop van de namiddag). Plaats: Zottegem, Assensveld, Google Maps. 's Middags voorzien we soep en brood. Verantwoordelijke: .
Zondag 19 december 2010
Op zoek naar overwinterende watervogels in de Scheldevallei
ism. VWG Samenkomst: om 9u00 op de Scheldebrug van Zingem-Nederzwalm. Einde voorzien tegen 12u00 Gids: Bart Magherman.
zondag 23 januari 2011
Nieuwjaarsreceptiewandeling
Info: Laurent Flostroy, tel.055/60.51.13. Samenkomst om 10u de kerk van Dikkele (Brouwerijstraat) in Zwalm. Wandeling in het natuurgebied Munkbosbeekvallei. Vanaf 11u30 nieuwjaarsreceptie in de dorpsherberg. Einde omstreeks 13u30. Meebrengen: aangepast schoeisel.
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN