vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

01 april 2011
Beste ###FIRSTNAME###,

Centrales straalden
spiegelend in zon en zee
meltdown straalt nu meer.                         een haiku naar aanleiding van de problemen met de kerncentrale in Japan

Kernenergie: onze enige optie op een zekere energievoorziening, CO2-vriendelijk en veilig ... hoewel?
IJdel of gewoon heel erg dom?

  Opening wandelpaden Parkbos-Uilenbroek

Op zondag 10 april maken we afspraak om 9u30 aan de picknick-tafel aan de Waesberg te Lierde. De Vrienden van het Uilenbroek stellen graag het volledig vernieuwde en uitgebreide wandeltrace voor in het natuurgebied Parkbos-Uilenbroek. Er is een rode lus in en rond het Uilenbroek (5km), een groene lus in en rond het Parkbos (5km) en een blauwe overkoepelende lus (10 km). Deze wandelpaden lopen door Natuurpuntpercelen, maar ook over nieuw opengestelde trage wegen. Lees er meer over in Natuur.blad.

Tijdens de inwandeling hebben we aandacht voor de ontluikende flora en andere voorjaarsfenomenen. Aansluitend is er een receptie. Het einde is voorzien omstreeks 12-13u; voorzie je van aangepast schoeisel.

Natuurpunt reikte op 26 maart, op de algemene vergadering, voor de uitwerking van de wandellussen de award voor "beste openstelling" uit. Proficiat!

contact: Dominiek Decleyre, tel 0499/80 89 20 of Herman Haustraete, tel. 0475/38 11 05
lees meer: www.natuurpuntzwalmvallei.be

  Boembeke in natuur.blad

De redactie van Natuur.blad heeft ons in de laatste editie verwend. Naast het natuurgebied Parkbos-Uilenbroek kwam de Boembekemolen opnieuw in beeld. Voor wie dit niet bekend is: Natuur.blad is het ledenblad van Natuurpunt.

Nu het restauratiedossier zijn weg baant door de administratie is het voorlopig vrij stil rond de Boembekemolen. Natuur.blad brengt het verhaal van de Boembekemolen voor zijn leden. Dit verhaal gaat over een molen in een unieke omgeving die een al even unieke toekomst tegemoet gaat.

Op de foto, de dieselmotor die reeds eerder werd gerestaureerd en tijdens de Boembekefeesten van 2009 voor het eerst in jaren weer aan het draaien ging.

lees het artikel: Natuurpunt.blad
lees meer: vzw Boembeke

  Stap mee uit kernenergie

Kernenergie: onze enige optie op een zekere energievoorziening, CO2-vriendelijk en veilig ... ijdel en heel erg dom!

Vertel een leugen vaak genoeg, luid genoeg, en lang genoeg en het volk zal je gaan geloven, is een citaat van Adolf Hitler.
Of laat Electrabel ons steeds weer vertellen dat we niet kunnen zonder kernenergie en de energie daaruit goedkoop en veilig is. Als we morgen alle centrales sluiten hebben we morgen inderdaad een stevig probleem. Maar dat we niet een beleid zouden kunnen voeren dat er op gericht is los te komen van kernenergie is ijdel en dom. IJdel omdat we niet moeten geloven dat wij mensen ten allen tijde alles onder controle kunnen houden en dom omdat er zoveel andere mogelijkheden zijn die we niet willen benutten.

De levensduur van oude kerncentrales nogmaals verlengen is geen optie. De gebeurtenissen in Japan maken eens te meer duidelijk: we moeten dringend af van kernenergie. We roepen de komende Belgische regering alvast op om de wet op de kernuitstap vanaf 2015 te respecteren en om resoluut werk te maken van een 100% hernieuwbare toekomst. Want kernenergie is niet veilig!

stap ook mee uit kernenergie: greenpeace.org

  Energie Voor Meer Natuur cvba

De voorbije jaren werkte Natuurpunt samen met het bedrijf Linea Trovata een succesvol zonnepaneelproject uit. Het is nu tijd voor een volgende grote stap: 3 Natuurpunt-afdelingen hebben samen met Linea Trovata en Sun Invest een energiebedrijf opgericht, de cooperatieve vennootschap Energie voor meer Natuur.

De cooperatieve vennootschap geeft aandelen uit (250 euro per aandeel). Het kapitaal dat we op die manier verzamelen, wordt geinvesteerd in groene energie: zonne-energie, windenergie, ... Een deel van de winsten die uit die activiteiten voortvloeien, kan gebruikt worden voor de aankoop en de bescherming van bedreigde natuur.

Met de cooperatieve willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om te investeren in hernieuwbare energie en tegelijkertijd een goede zaak doen voor de natuur.

lees meer: cvba Energie voor meer Natuur

  Vlaamse Ardennendag

De 33ste Vlaamse Ardennendag, op zondag 17 april 2011, is de trefdag voor alle gezinnen en organisaties met een hart voor natuur, bos en landschap in de Vlaamse Ardennen. Samen bieden wij je een zeer ruime waaier van boeiende activiteiten, die pareltjes bos, natuur en landschap van de Vlaamse Ardennen in de kijker zetten.

In de voormiddag maak je kennis met het unieke Koppenbergbos waar de boswachter je mee neemt op een korte wandeling die je laat proeven van de waaier aan wandelmogelijkheden die dit bos rijk is.

In de namiddag staat het Volkegembos in de kijker. Naast infostands en diverse leuke activiteiten kun je er de mooiste plekjes bos en natuur in de buurt verkennen (landschapswandelingen, themawandelingen, fotozoektocht, ...) ... en Natuurpunt Zwalmvallei is er verantwoordelijk voor de toog.

contact: info@vlaamseardennendag.be
lees meer: www.vlaamseardennendag.be

  Bloemenzaad met gunstig bij-effect

Bijen zijn verbijsterende wezens, ze vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijker. Een belangrijk knelpunt voor de bijenteelt is het tekort aan nectar, vnl. in het najaar. Een extra aanbod aan nectarhoudende planten is zeer welkom.

De provincie Oost- Vlaanderen wil hier iets aan doen door bloemen en planten te zaaien die bijen aantrekken en verwennen. Wil jij ook verbijsterd worden? Dit kan door het zaadmengsel van de provincie Oost- Vlaanderen in te zaaien.

Particulieren kunnen zaad afhalen op vrijdag 22 april 2011 tussen 10u00 en 16u00 in het Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, Zwalm

lees meer: www.oost-vlaanderen.be
lees meer: www.deredactie.be

  Dag van de Aarde

De Dag van de Aarde (22 - 24 april 2011) staat in het teken van ruimtelijke ordening, of beter gezegd de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen en de impact hiervan op onze open ruimte, natuur, gezondheid en mobiliteit. Met die campagne wil de BBL (Bond Beter Leefmilieu) het beleid en het brede publiek sensibiliseren over de noodzaak van een ordentelijk ruimtelijk beleid. BBL voorziet een nationaal symposium, een persactie op de internationale dag van de aarde (22 april) en aansluitend diverse lokale acties in het weekend van 23 en 24 april.

lees meer: www.dagvandeaarde.be

  Natuurbeleving voor senioren

Vijf rusthuizen werken met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender samen in een project Natuurbeleving met ouderen. Herinneringen aan leven op het platteland. De woon- en zorgcentra van Roborst (Zwalm), Kwaremont (Kluisbergen), Huise (Zingem), Maarke-Kerkem (Maarkedal) en Kruishoutem zijn immers stuk voor stuk op het platteland gelegen.

Johan Rotsaert, directeur van Huize Roborst en mede-initiatiefnemer van het project vertelt: De meeste mensen zijn gewoon geweest in de omgeving van de Vlaamse Ardennen te leven met en in de natuur. Er zijn heel wat mensen die afkomstig zijn uit een landbouwersgezin, anderen hebben altijd in een huis gewoond met een ruime tuin, want in onze contreien is er nog veel open ruimte. Toch merken wij dat de residenten te weinig buiten komen. Velen vinden het onveilig, te koud of gewoonweg niet nodig. Dat is niet meer voor mij, hoor je wel eens zeggen. Nochtans is het heilzaam. Het is de bedoeling dat de bewoners met plezier en belangstelling naar buiten kijken of zelf naar buiten gaan wanneer het kan.

Wil je je als vrijwilliger mee inzetten voor dit project? Dat kan, ook met beperkte tijd en inzet! Wij zoeken vrijwilligers van alle leeftijden, liefst uit de Vlaamse Ardennen. Bel voor meer informatie naar Jos Gyssels van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender op tel. 054/41.48/02 of jos.gyssels@vormingplus.be.

Het project geniet de steun van Leader, Europees programma voor plattelandsontwikkeling.

contact: jos.gyssels@vormingplus.be of tel. 054/41.48/02

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

6, 17, 20, 23, 27 april en 4, 7, 14, 18 en 21 mei 2011
Instapcursus 'Natuur voor groentjes'
Bij gebrek aan voldoende inschrijvingen werd de cursus geannuleerd. Een aantal cursusmomenten werden omgezet naar een publieksactiviteit.
Zondag 10 april 2011
Opening wandelpaden Parkbos-Uilenbroek
Afspraak om 9u30 aan de picknick-tafel aan de Waesberg te Lierde. De Vrienden van het Uilenbroek stellen graag het volledig vernieuwde en uitgebreide wandeltrace voor in het natuurgebied Parkbos-Uilenbroek. Er is een rode lus in en rond het Uilenbroek (5km), een groene lus in en rond het Parkbos (5km) en een blauwe overkoepelende lus (10 km). Tijdens de inwandeling hebben we aandacht voor de ontluikende flora en andere voorjaarsfenomenen. Aansluitend is er een receptie. Het einde is voorzien omstreeks 12-13u; voorzie je van aangepast schoeisel. contact: Dominiek Decleyre, tel 0499/80 89 20 of Herman Haustraete, tel. 0475/38 11 05
Zaterdag 7 mei 2011
Beheerswerken in de Steenbergse Bossen
Info: Chris Nuyens, 0495/67 96 15, conservator Steenbergse Bossen. Samenkomst om 10u00 aan het kappelletje langs De Vlamme, 9620 Erwetegem (Zottegem).
We steken de handen uit de mouwen in het natuurgebied: afbreken van een kot, zwerfvuil ruimen, wandelpad maaien enz. De werken worden afgewisseld met duiding en gezellige rustpauzes. Voorzie je van stevige schoenen en werkhandschoenen. Wij zorgen voor drank en broodmaaltijd onder de middag.
Zaterdag 14 mei 2011
Fietstocht; een frisse kijk op het landschap van de Vlaamse Ardennen
Info: Vincent Decroock, tel. 0498/10.95.39; begeleding Fietstocht: Jo Janssens. Samenkomst om 14u00 aan de Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem (Zwalm). Een vlotlopende fietstocht brengt ons in contact met de diverse landschappen, habitats en biotopen van de Vlaamse Ardennen en hun kenmerken. Einde rond 17u00.
Donderdag 19 mei
Zomeravondwandeling, kruidenwandeling langs het Mijnwerkerspad
Wandeling met speciale aandacht voor kruiden. Afspraak om 19u30 aan de Boembekemolen, Boembekestraat te Brakel (Michelbeke); einde rond 21u30. Na de wandeling worden de deelnemers vergast op een kruidige verrassing in "De Bloemfontein". Gids: Monique Erzeel, f.vandoorselaere@scarlet.be, tel 09 360 48 29.
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN