vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

01 mei 2010

Beste ###FIRSTNAME###,

Vrolijke tijden!? Met Fukushima zijn we nog lang niet klaar terwijl we aan de 25ste verjaardag toe zijn van Tsjernobyl. Even doordenken met de woorden van Einstein: het ontketenen van de atoomkrachten heeft alles veranderd, behalve onze manier van denken.

Lees meer dat je niet zal opvrolijken: De Morgen, Het Laatste Nieuws, You Tube

  Vrije Basisschool St-Blasius-Boekel

De Vrije Basisschool te Sint-Blasius-Boekel aanvaardt het peterschap van het natuurgebied Perlinkvallei. Dit werd gerealiseerd onder impuls van Tom Notebaert, wiens dochtertje Merel er naar de kleuterklas gaat.

De Perlinkvallei is een natuurgebiedje nabij de dorpskern van Sint-Blasius-Boekel. In het glooiend landschap van de Vlaamse Ardennen, bezit Natuurpunt er een aantal percelen met brongebieden, valleibosjes, kleine moerassen en grasland.

Onlangs werd een poel gegraven op een perceel langs de Marlboroughstraat. Een trekpleister voor vogels, insecten en amfibieen. Gezien de mogelijkheden van het gebied, op wandelafstand van de school, betekent de Perlinkvallei een educatieve meerwaarde voor de school. De leerkrachten willen eropuit trekken met hun pagadders. Op die manier worden de kinderen - en hun ouders - betrokken bij het natuurgebied.

lees meer over het natuurgebied: Perlinkvallei
lees meer over de school: www.vbzwalm.be

  Fietstocht met frisse kijk op het landschap

Een fietstocht brengt ons nauwer in contact met onze diverse landschappen.

Wat is er zo typisch voor het landschap van de Vlaamse Ardennen, de Zwalmvallei of de omgeving van de Schelde? Hoe verklaren we de band van de natuur met onze directe omgeving? Hoever moeten we hiervoor in de tijd terug gaan? Wat is en was de rol van de mens in dit boeiend scheppingsverhaal?

Gedurende een fietstocht van ongeveer 30 km kan je op al deze vragen een antwoord krijgen. Zaterdag 14 mei verzamelen we om 14u00 aan PNEC De Kaaihoeve in de Oude Scheldestraat 16 te Meilegem. Het einde is omstreeks 17u00 voorzien. Jo Janssens zal jullie gids van dienst zijn. Vergeet alvast je fiets niet!

contact: Jo Janssens

  300 extra windmolens tegen 2020

Uit een enquete in opdracht van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat een grote meerderheid van de Vlamingen positief staat ten opzichte van windenergie. En hoe dichter mensen bij een windmolen wonen, hoe gunstiger ze zijn.

Ik leid daaruit af dat veel tegenkanting tegen lokale windprojecten gebaseerd is op vooroordelen, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. Met goede communicatie en door omwonenden vanaf het begin te betrekken, kunnen we die wegwerken. Samen met eenvoudiger procedures en het versneld afbakenen van geschikte locaties, kunnen we windenergie in Vlaanderen op korte termijn een nieuwe impuls geven.

Toen de plaatsing van een windturbine te Grotenberge ter discussie stond werden bij de stad Zottegem een stuk meer bezwaarschriften pro windturbine ingediend. Toch werd het dossier gekelderd in het Zottegemse college van burgemeester en schepenen ... inderdaad om wille van de directe omwonenden.
Maar wie weet met een gewijzigde procedure ... en ook dit nog: intussen is er met de geplande uitbreiding van de industriezone plaats voor minstens 2 turbines!

lees meer: Vlaming gelooft in windenergie
lees meer: Eindrapport draagvlak voor windenergie

  De lastercampagne tegen groene stroom

Als we de recente berichten mogen geloven dan is groene stroom duur, te duur. Bedrichten uit de hoek van netbeheerder Eandis, die klakkeloos worden overgenomen in de pers.

Electrabel is met 30% de grootste aandeelhouder binnen Eandis en heeft daar dus iets te zeggen. Dat Electrabel liever stroom slijt uit afgeschreven kerncentrales dan plaats te ruimen voor groene initiatieven is evident.

Volgens de cijfers die in de marge van een jaarvergadering van Eandis werden meegegeven zal het 2.000MW sterke windmolenpark dat tegen 2020 voor de Vlaamse kust zal zijn gerealiseerd, 840 miljoen euro hebben gekost, waarvan 200 miljoen euro voor rekening van Eandis voor de aanpassing van zijn net. Dat betekent een kost van 420 miljoen euro per 1.000MW.

De nieuwe kerncentrale in Finland, de eerste Europese na Tsjernobyl, met een vermogen van 1.600MW, zal pakweg 6.000 miljoen euro hebben gekost (lees nos.nl). Dit betekent per vermogen van 1.000MW een prijs van 3.750 miljoen of bijna 9 keer duurder dan windenergie!

Windenergie is inderdaad goedkoop maar wordt duur voorgesteld met dank aan Eandis en onze politici. De laatsten laten toe dat dat een pervers systeem overeind blijft; een systeem met groenstroomcertificaten die worden gefinancierd door de netbeheerder en het aandeelhouderschap van Electrabel in Eandis.

  Elektriciteit uit koeienmest

Op het melkveebedrijf van Mathieu Hendrickx en Inge Lapage te Steenhuize-Wijnhuize werd recent een kleinschalige biogasinstallatie in gebruik genomen. De installatie verbrand het gas dat vrijkomt uit mest van de 65 koeien en drijft daarmee een generator aan. De installatie verwerkt, voor alle duidelijkheid, geen mest. Naast jaarlijk 64.000 kWh aan elektriciteit levert de installatie ook nog eens 200.000 kWh/jaar aan warm water, voldoende voor het bedrijf en de bijbehorende bed and breakfast.

Dergelijke kleinschalig initiatief steekt sterk af tegen de mega-vergistingsinstallaties die elders op fel protest stuiten wegens meerdere vormen van hinder. De installatie te Steenhuize draait uitsluitend op eigen mest en niet op voedingsgewassen of externe afvalstromen.

Een voorbeeld voor de naar schatting 11.000 veeteeltbedrijven in ons land die hiervoor in aanmerking komen. Mochten 3/4de van de veehouders dit installeren dan leveren zij gezamenlijk een vermogen dat even hoog is als dat van reactor 1 of 2 te Doel! Met een terugverdientijd van niet eens 4 jaar ligt hier een mooie opportuniteit.

De biogasinstallatie is een realisatie van Biolectric. Biolectric is een Vlaams bedrijf dat de installatie ontwikkelde.

contact: info@biolectric.be
lees meer: www.vilt.be

  Fluxys te Brakel

De Raad van State vernietigde op 24 februari 2011 het GRUP Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel-Haaltert, vastgesteld door de Vlaamse Regering, dat het ruimtelijk kader vormde voor de aardgastransportleiding van Fluxys door Brakel.

MOW vzw protesteert, samen met bewoners en landbouwers, al sinds 2004 tegen de aanleg van de gasvervoerleiding. De aanleg van de aardgasleiding gebeurde nl. dwars door zeer erosiegevoelige gebieden, habitatrichtlijngebied en landbouwgebied. De aardgasleiding loopt dwars door 4 bronbeken van de Zwalm. In die beken leven beschermde en bedreigde diersoorten zoals de rivierdonderpad en de beekprik. De impact van de aardgasleiding op de habitat van deze diersoorten werd onvoldoende onderzocht, waardoor de overheid niet kon garanderen dat de vergunning geen betekenisvolle schade zou toebrengen aan het habitatgebied. De Raad van State oordeelt nu dat het GRUP onwettig is door een schending van het voorzorgsbeginsel uit het Europese natuurbehoudsrecht.

De vernietiging zal op het terrein echter niets meer veranderen: de gasleiding is ondertussen een feit. Fluxys wachtte de uitspraak van de Raad van State nl. niet af maar voerde snel de werken uit. Deze zaak illustreert nog maar eens hoe de politiek van de voldongen feiten het soms nog steeds haalt van het wettigheidsbeginsel.

lees meer: www.milieufrontomerwattez.be

  Steenbergse Bossen werkt en blogt

Op zaterdag 7 mei steken we de handen uit de mouwen. We gaan de stal afbreken op de vroegere paardenweide langs de Vierwegenstraat (aan de kapel in de Vlamme). Breng dus zeker werkhandschoenen mee, maar heb je ook hamer, koevoet, ... die komen zeker van pas. Het geraamte van de stal is van hout, dat verdeeld wordt onder de vrijwilligers.
Het landschap zal er weer wat mooier uitzien!

Steenbergse Bossen blogt. Om de vrijwilligers en sympathisanten op de hoogte te houden startten we recent een blog. Op de blog komen onder meer aankondigingen en verslagen van activiteiten maar soms ook aankondigingen als we dringend wat moeten gaan doen. Uiteraard mag je veel foto’s en duiding verwachten.

Lees de blog van de Steenbergse Bossen! blog

  Eerste hulp bij thuiscomposteren

Vindt u de diftarfactuur te hoog? Dan is dit misschien het geschikte moment om de wondere wereld van het thuiscomposteren binnen te gaan. Ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan organiseert IVLA in april een compostcursus. In drie lessen worden de voornaamste basistechnieken uit de doeken gedaan.

De cursus vindt plaats op volgende data:
Sessie 1: 19-04-2011 om 19.00u bij IVLA, Meersbloem-Melden 46 A, 9700 Oudenaarde
Sessie 2: 23-04-2011 om 9.00u, bezoek aan Feniks in Avelgem
Sessie 3: 30-04-2011 om 9.00u, praktijk op het containerpark van Brakel

Hebt u interesse, aarzel dan niet want de plaatsen zijn beperkt.
inschrijven: info@ivla.be of 055/45 73 20 (bedoeld voor bewoners binnen het werkingsgebied van IVLA)
website: www.ivla.be

  Isoleren voor meer natuur

Je dak isoleren is de belangrijkste maatregel om in je huis energie (en geld) te besparen! Natuurpunt wil zoveel mogelijk mensen aanzetten om hun dak of zoldervloer te isoleren want dakisolatie is goed voor het milieu! Ontdek hoe eenvoudig het is om je dak zelf te isoleren met de actie 'Isoleren voor meer Natuur' en hoe je dat doet met 10% Natuur.korting op www.natuurpunt.be/dakisolatie.

lees meer: www.natuurpunt.be

  Dieren in nesten bouwt!

Dit voorjaar is Dieren in nesten (een) terug met een gloednieuwe reeks. Dertien weken lang trakteert Chris Dusauchoit je op informatieve, spannende en aangrijpende dierenverhalen uit binnen- en buitenland.

Dit voorjaar pakt Dieren in nesten uit met een nieuwe interactieve rubriek: Dieren in nesten Bouwt! Samen met de kijkers bouwt presentator Chris Dusauchoit een nieuw natuurgebied voor onze inheemse dieren in nood. Dat is nodig, want of het nu over de bij, de egel of de huismus gaat, ze kunnen onze hulp allen goed gebruiken.

Elke week zet Chris de kijkers aan om voor een ander dier actie te ondernemen. Dat kan met kleine ingrepen in je tuin, op je balkon of op de speelplaats: een nestkastje hangen, een vijvertje aanleggen, een bepaalde struik of boom planten etc.

Samen met de kijkers bouwt Dieren in nesten een fonkelnieuwe biotoop. Natuurpunt werkte met veel plezier mee aan dit waardevolle initiatief. We vragen onze leden om vooral mee te bouwen. Jong en oud, of je nu in de stad of op het platte land woont, iedereen kan meedoen. Het is helemaal niet moeilijk om onze inheemse dieren te helpen.

lees meer: www.een.be
lees meer: bestel het boek 'Dieren in nesten in je tuin'

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten!

Zaterdag 7 mei 2011
Beheerswerken in de Steenbergse Bossen
Info: Chris Nuyens, 0495/67 96 15, conservator Steenbergse Bossen. Samenkomst om 10u00 aan het kappelletje langs De Vlamme, 9620 Erwetegem (Zottegem).
We steken de handen uit de mouwen in het natuurgebied: afbreken van een kot, zwerfvuil ruimen, wandelpad maaien enz. De werken worden afgewisseld met duiding en gezellige rustpauzes. Voorzie je van stevige schoenen en werkhandschoenen. Wij zorgen voor drank en broodmaaltijd onder de middag.
Zaterdag 14 mei 2011
Fietstocht; een frisse kijk op het landschap van de Vlaamse Ardennen
Info: Vincent Decroock, tel. 0498/10.95.39; begeleding Fietstocht: Jo Janssens. Samenkomst om 14u00 aan de Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, 9630 Meilegem (Zwalm). Een vlotlopende fietstocht brengt ons in contact met de diverse landschappen, habitats en biotopen van de Vlaamse Ardennen en hun kenmerken. Einde rond 17u00.
Donderdag 19 mei
Zomeravondwandeling, kruidenwandeling langs het Mijnwerkerspad
Wandeling met speciale aandacht voor kruiden. Afspraak om 19u30 aan de Boembekemolen, Boembekestraat te Brakel (Michelbeke); einde rond 21u30. Na de wandeling worden de deelnemers vergast op een kruidige verrassing in "De Bloemfontein". Gids: Monique Erzeel, f.vandoorselaere@scarlet.be, tel 09 360 48 29.
Donderdag 26 mei 2011
Verkenning van Cotthembos
Cotthembos ligt in het grensgebied van de gemeenten Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Herzele en hoofdzakelijk in de deelgemeente Oombergen. Het is een uitgestrekt bos- en natuurgebied dat omwille van zijn grote waarde als natuurgebied is erkend door de Europese Gemeenschap. We verkennen deze prachtige en beetje vergeten parel met natuurgids Erwin Declercq. Hij belicht ook het historisch en abiotisch landschapsluik van het gebied. Aangezien de Houtemse zandsteen waarmee de kerk van Sint-Lieven-Houtem is opgebouwd een belangrijk punt is, vertrekt de wandeling aan de kerk van Sint-Lievens-Houtem.Vertrek om 19u30 aan de kerk van Sint-Lievens-Houtem; einde omstreeks 21u30. Voorzie je van stevig schoeisel.
Woensdag 8 juni 2011
Plantendeterminatie en -inventarisatie op het Mijnwerkerspad te Michelbeke
Gids: Dieter Everaert, tel. 09/345.96.30. Samenkomst om 19u aan de kerk van Michelbeke. Determinatie en inventarisatie van de flora van bermen, houtkanten en zomen. Einde bij zonsondergang. Meebrengen: laarzen of stevig schoeisel, flora, evt. loupe.
Donderdag 16 juni 2011
Zomeravondwandeling: Voorzomerflora in het Parkbos-Uilenbroek
Gids: Dominiek Decleyre, tel. 09/360.37.62. Samenkomst om 19u30 aan de picknicktafel op de Waesberg, 9570 Sint-Martens-Lierde. Verkenning van de flora in het natuurgebied Parkbos-Uilenbroek. Einde om 21u30. Meebrengen: stevig schoeisel of laarzen, loep.
Zondag 19 juni 2011
Workshop maaien met zeis
In samenwerking met VELT. Info: Chris Nuyens, tel. 0495/67.96.15, chris_nuyens@telenet.be. Er bestaat een alternatief voor de luide, milieuonvriendelijke en gevaarlijke bosmaaiers: een 'ouderwetse' zeis. Tijdens deze workshop zal Filip, die een jarenlange ervaring heeft met dit werktuig, ons tonen wat de voordelen zijn en natuurlijk gaan we ook zelf maaien. Al het materiaal wordt voorzien, breng wel je lunch mee. Aarzel niet en schrijf je onmiddellijk in, er kunnen maar 6 tot 8 mensen meedoen! Prijs: 80 EUR. Op voorhand te betalen op rekeningnr. BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Ommegangstraat 46 te Brakel met vermelding van je naam en telefoonnummer. Zo kunnen we je op de hoogte houden van de locatie. Uur en plaats (Middenloop Zwalm) wordt meegedeeld bij inschrijving. ... wie een zeis heeft kan die meebrengen: zo kan jouw zeis die dag in orde worden gezet.
Zondag 26 juni 2011
Boembekefeesten
Op zondag 26 juni zijn er de jaarlijkse feesten aan de Boembekemolen in samenwerking met vzw Boembeke.
Vanaf 14u00 staat de bar ter beschikking en is er voor de kleinsten een springkasteel.
Om 14u00 start een insectenwandeling, gevolgd door de bouw van een insectenwand en koffie met taart. Meer info over de insectenwandeling, lees de volgende activiteit.
Om 16u00 start de bouw van een insectenwand. Dit is een activiteit waarin vooral kinderen en jongeren zich kunnen uitleven.
Om 16u00 is er koffie met taart voor zij die het rustiger aan willen doen.
Vanaf 17u00 verwachten we jullie voor het aperitief en
tegen 18u00 voor de barbecue.
contact: of 0484/77 72 44
Zondag 26 juni 2011
insectenwandeling en bouw van een insectenwand
Afspraak om 14u00 aan de Boembekemolen voor een insectenwandeling, gevolgd door de bouw van een insectenwand. Om 16u00 start de bouw van de insectenwand. Dit is een activiteit waarin vooral kinderen en jongeren zich kunnen uitleven. De volwassenen schotelen we om 16u00 koffie met taart voor; de jongeren en kinderen die werken aan de insectenwand tracteren we een drankje of een ijsje. Aan de volwassen wandelaars vragen we 2 EUR startgeld ... zo kunnen we bij aankomst koffie en taart voorzien; de kinderen stappen gratis mee. Contact: of 0484/77 72 44
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De oude flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN