vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

1 februari 2012
Beste ###FIRSTNAME###,

Met de nakende start van de restauratie van de Boembekemolen maken we met zekerheid rond deze tijd een scharniermoment mee voor Natuurpunt Zwalmvallei. De Boembekemolen is niet zozeer een hoop stenen maar zal vooral een aantrekkingspool worden voor veel mensen. En die mensen kunnen we minstens een beetje laten proeven van de natuur die Zwalmvallei te bieden heeft. De Boembekemolen zal met zekerheid een boost betekenen voor het natuurbehoud in onze streek.


  Restauratiepremie voor de Boembekemolen

Tussen natuur en erfgoed zijn er veel raakvlakken. Natuurgebieden zijn bijna steeds historische landschappen, al dan niet met de bijhorende gebouwen en infrastructuren. Kennis over het vroeger landgebruik is belangrijk voor het vastleggen van beleidsvisies en het praktische natuurbeheer. Het toepassen van oude beheersvormen kan op zich al beschouwd worden als een vorm van erfgoed.

De Boembekemolen is zo bepalend geweest voor de vormgeving van het omliggende landschap dat de instandhouding van die molen bijzonder goed past binnen het natuurgebied Middenloop Zwalm. De Boembekemolen is door zijn centrale ligging binnen het natuurgebied en de nabijheid van de beide assen, Zwalm en Mijnwerkerspad, waarrond het natuurgebied gelegen is, de ideale uitvalsbasis om het natuurgebied te bezoeken. Geen toeval dus dat Natuurpunt werk wil maken van de Boembekemolen.

Na meer dan 10 jaar werken aan een administratieve 'molen' zijn we eindelijk daar aanbeland waar we graag al veel eerder gestaan hadden: aan het begin van de eigenlijke restauratie. Met de toekenning van de restauratiepremie door minister Geert Bourgeois geeft de overheid ook de toelating om de werken te starten.

Met de Boembekemolen gaan we naar een maalvaardige molen die groene stroom opwekt, ruimte biedt om mensen te ontvangen en waarvan de nieuwbouwdelen maximaal naar bio-ecologische bouwwijze zijn uitgevoerd. Zo wordt Boembeke, met zijn molen, zijn mooi gerestaureerde kapel en hoogstamboomgaard een parel binnen de Zwalmvallei.

lees meer: het persbericht
lees meer: het dossier rond de Boembekemolen


Ik wil helpen

Een restauratiepremie dekt uiteraard niet de volledige kost. Gelukkig zijn er onder meer de vzw Boembeke die al een stevige spaarpot opzij heeft om de restauratie mee te ondersteunen en zijn er ook andere bronnen waarop kan worden gerekend. Evenwel blijft er een beperkt deel waarvoor nog steeds financiering wordt gezocht ... en daar kan jij helpen! Klik op deze link.  Lentemaaltijd 2012

Onze Lentemaaltijd, een eetfestijn ten voordele van de natuur in de Zwalmvallei, komt weer in zicht. Op zondag 26 februari verwachten we jullie allen vanaf 11u30 in de zaal de Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1 te Zottegem

Er is keuze uit
- Warme beenhesp
- Gevarieerde koude visschotel en
- Verleidelijke veggiemaaltijd

De prijs bedraagt voor volwassenen € 13 voor kinderen € 8. Kaarten kan je bekomen bij de bestuursleden of medewerkers of via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Ommegangstraat 46 te Brakel met vermelding van keuze en aantal volwassenen/kinderen.

info: , 09/361 03 00
kaarten: bestel hier je kaarten voor de Lentemaaltijd!
lees meer: Lentemaaltijd 2012

  Natuurpunt Zwalmvallei met 600 leden!

Bij de jaarwisseling haalde Natuurpunt Zwalmvallei 615 leden! Dit is aanzienlijk, wetend dat amper 6 jaar terug het 300ste lid werd verwelkomd. Het is duidelijk dat de Vlamingen en onze streekgenoten in het bijzonder, wel degelijk begaan zijn met het natuurbehoud.

Wellicht ben jij ook begaan met het natuurbehoud en wil je Natuurpunt daarin steunen! Ben je nog geen lid? We zullen je graag verwelkomen!

Zo hebben we ons 600ste lid, Koen De Metzeler, naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptiewandeling, extra in de kijker gezet. Koen mocht daarbij het boek 'Flora van de Vlaamse Ardennen' ontvangen.

bezorg ons je contactgegevens: ik wil lid worden van Natuurpunt Zwalmvallei!
of lees meer: www.natuurpunt.be

  Word een pluspunt voor de natuur

De Vlaamse regering staat voor een belangrijke opdracht: er moet opnieuw bespaard worden. Om opnieuw de hakbijl in onze middelen te voorkomen bij de begrotingscontrole van februari, roept Natuurpunt haar leden en sympathisanten op om proactief mee te vechten voor de natuurbudgetten. Natuurpunt is een belangrijke partner in het waarmaken van de biodiversiteitsdoelstellingen van Vlaanderen. We hebben de steun van de Vlaamse regering dan ook maximaal nodig.

Jij kan helpen! Hoe?

Verstuur een e-mail via www.natuurpunt.be naar de ministers van de Vlaamse regering en de fractieleiders in het parlement.

Zit je op Facebook? Klik dan op de Like-knop van de pagina "Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur". Plaats een picbadge op je profielfoto en tag deze foto met “Maak van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur”. Stuur ook een bericht naar Vlaamse ministers via Facebook met de boodschap: “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?"

Ben je een twitteraar? Stuur een tweet “Maak jij van deze Vlaamse regering een pluspunt voor de natuur?” met de hashtag #pluspuntnatuur en @een Vlaamse minister.

lees meer: www.natuurpunt.be

  Vossenjacht zal uw kip niet beschermen

Toen ik nog een kleine jongen was, wat intussen geruime tijd achter ons ligt, moesten, op aangeven van mijn moeder, een boerendochter die best vertrouwd was met het buitenleven, de kippen en konijnen iedere avond opnieuw opgehokt. Een goeie gewoonte van iemand die van de generaties voor haar, geleerd had om te gaan met de aanwezigheid van vos, hermelijn, bunzing, marter, ...

De buitenmens van vandaag heeft dat doorgaans lang verleerd of vind dat veelal al te lastig. Dan is het handig de schuld bij anderen te leggen, bij de vos en dus moet de vos plaats ruimen ... evenwel, degelijk onderzoek bewijst het, blijkt dat een schijnoplossing.

Vorige week besliste de Vlaamse regering nochtans, op voordracht van Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur, Joke Schauvliege, tot een gevoelige uitbreiding van de jacht op de vos, zogezegd om de schade door vossen op kleinvee tegen te gaan.

Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen vinden dit een compleet verkeerd signaal van minister Schauvliege: in plaats van aan te geven hoe we kunnen samenleven met de vos, vindt de minister voor natuur blijkbaar dat er voor de vos geen plaats is in Vlaanderen: hij kan immers door het nieuwe voorstel quasi jaarrond en overal bejaagd worden.

lees meer: problemen en oplossingen

  Burgemeestersconvenant

Dat financiële deficits worden verminderd is een goeie zaak: we moeten onze rekeningen immers niet doorschuiven naar een volgende generatie.
Het ecologisch deficit echter, dat we sedert decennia opbouwen, wordt amper aangepakt. Onze economie, onze welvaart, functioneert maar naar behoren in de mate onze aarde producten levert als water, voedsel, energie en diverse grondstoffen. Als ons gedrag die producten doet verminderen door uitputting of door een klimaatverandering, zal de rekening hoog zijn. Naast een ecologische crisis zullen we dan te kampen hebben met een economische crisis. De beide crisissen te boven komen zou wel eens heel erg lastig kunnen zijn.

Twee maanden terug ondertekenden alle Limburgse burgemeesters het Europese Covenant of Mayors (burgemeestersconvenant). Met de ondertekening engageren de gemeenten zich om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen 2020. Aangezien de Limburgse klimaatambitie niet stopt bij 20%, maar mikt op volledige klimaatneutraliteit, zullen de 44 lokale klimaatplannen uitgaan van een zo groot mogelijke reductie van de CO2-uitstoot.

Dichter bij huis is er onder meer Gent dat het convenant ondertekende. In de Vlaamse Ardennen is er niet één gemeente te bespeuren die daarin meestapt. Niet dat de loutere ondertekening van dergelijk convenant iets vooruit helpt. Het convenant doet ons nadenken over de materie en voorziet ook een aantal stimulansen. Welke van onze politici geven om de toekomstige generaties? Mogen we hen bij deze uitnodigen dit convenant te ondertekenen en vooral een reële reductie van broeikasgassen te realiseren.

lees meer: www.burgemeestersconvenant.eu
lees meer: de tekst van het convenant

  VA+ flits

Met zwalmvallei.flits zijn jullie intussen goed vertrouwd. Natuurpunt heeft evenwel een stuk meer flitsen in huis! Zo is er onder meer de regioflits van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus.

Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus is de regionale koepel in de Vlaamse Ardennen waarbinnen de Natuurpuntafdelingen een aantal dingen samen doen. Meest bekend is de uitgave van het ledentijdschrift Meander. Met de Regio Flits ontvang je op geregelde tijdstippen info over items die op dit regioniveau van belang zijn. Wie de regioflits wenst te ontvangen kikt op deze link.

De Natuurpunt-flitsen vind je onder deze link.

  Natuur op de muur

Onder de bovenstaande titel organiseert De Kaaihoeve op zaterdag 18 februari 2012 een film-avond-wandeling voor jong en oud.

Er zijn de filmvoorstelling "Microcosmos - het leven in het gras" (duur ca. 1u12) of
een korte avondwandeling (duur ca. 1u) en
aansluitend is er de mogelijkheid om onder begeleiding van Gunther Groenez de sterrenhemel te verkennen (onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden).

Een film met insecten in de hoofdrol. En dat blijkt heel spannend te kunnen zijn... Je ziet de insecten zo groot, van zo dichtbij, dat ze bijna menselijk worden. Want ook insecten houden zich bezig met "gewone dingen", als wakker worden, eten, liefhebben en strijd. Soms ziet het er alleen een beetje anders uit... Eén dag, een regenbui, de duisternis. Twee lieveheersbeestjes die elkaar passeren op een grasspriet, een regendruppel als een bominslag voor een tor, rupsen die slecht ritsen op de snelweg. Meegesleept door de prachtige filmmuziek, kun je jezelf moeiteloos identificeren met dieren waar je dagelijks overheen loopt. Prachtige beelden, die verrassen, ontroeren, verbijsteren, bijblijven... een film die je nog 'n keer wil zien. De film werd bekroond met meerdere internationale prijzen.

Start om 18u30; de activiteiten zijn gratis, maar deelnemers worden gevraagd op voorhand in te schrijven. Inschrijven kan tot donderdag 16 februari 2012 bij De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16 te Zwalm (Meilegem), tel. 055/496.796, email.

  Zaad met gunstig bij-effect

Bijen zijn verbijsterende wezens, ze vliegen van bloem tot bloem om nectar op te halen. Hierdoor nemen ze telkens een klein beetje stuifmeel met zich mee waardoor ze bloemen gaan bestuiven. Deze bloemen groeien uit tot volwaardige vruchten en zaden van onze gewassen. Dit maakt van bijen heel belangrijke wezens voor onze landbouw en botanische biodiversiteit.

De laatste tijd hebben bijen het omwille van heel wat redenen moeilijker. Een belangrijk knelpunt voor zowel honingbijen als solitaire bijen is het tekort aan nectar en stuifmeel, vnl. in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil hier iets aan doen door bloemen en planten in te zaaien die bijen en andere nectarminnende insecten verwennen met veel stuifmeel en nectar als voedsel.

reserveer gratis jouw zadenmengsel: www.oost-vlaanderen.be

 kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen hier ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organiserende vereniging wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)

Vrijdag 3 februari 2012
Algemene vergadering
Info: Jan François, tel. 09/361.03.00. Afspraak om 20u in de zaal van café 't Verval, Gentse Steenweg 137 te Zottegem (Grotenberge). Evaluatie afgelopen jaar en planning nieuw werkjaar. Tussendoor en nadien gezellige babbel met hapje en drankje. Einde rond 23u.
Zondag 5 februari 2012
winterwandeling en nestkastjes maken
Info: Vincent Decroock, tel. 0498/10.95.39. Afspraak om 13u30 aan De Populier, Letterkouter 8 te Zottegem (Velzeke). We maken een winterwandeling en knutselen daarna nestkastjes in elkaar bij een warme kop koffie of chocolademelk. Einde om 16u30u. Voorzie je van aangepast schoeisel.
Zaterdag 11 februari 2012
Beheerswerken in de Munkbosbeekvallei
Info: Laurent Flostroy, tel. 055/60.51.13. We voeren enkele winterwerken uit in de Munkbos te Velzeke nabij Dikkele. Afspraak om 10 uur aan de toegang van de Munkbos in de Munkbosstraat. 's Middags is er warme soep en brood met beleg. Einde voorzien rond 16u. Meebrengen indien beschikbaar: beugelzaag, kapmes, spade, kledij die vuil mag worden, ...
Zondag 26 februari 2012
Lentemaaltijd
Info: Jan François, tel. 09/361.03.00. Vanaf 11u30 in de polyvalente zaal van de Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1 te 9620 Zottegem. Een heerlijke maaltijd ten voordele van de natuurgebieden in Brakel, Zottegem en Zwalm. Kaarten voor volwassenen 13EUR, voor kinderen 8EUR. Te verkrijgen bij bestuursleden of medewerkers of via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Ommegangstraat te Brakel met vermelding van uw keuze en aantal volwassenen/kinderen. Einde rond 15u.
lees meer: Lentemaaltijd 2012
Zaterdag 17 maart 2012
Fietstocht doorheen de Zwalmvallei
Gids: Karel De Wagter, tel. 0485/99.55.86. Afspraak om 14u00 aan de kerk te Michelbeke (Brakel). Einde rond 17u00. Fietstocht doorheen ons afdelingsgebied. Dit zoveel als mogelijk langs landelijke, maar verharde wegen. Onderweg staan we even stil bij onze natuurgebieden en landschapselementen zoals beken en monumentale bomen. Weet je veel over een bepaald gebied, fiets dan gerust mee want dat maakt het nog boeiender. Het parcours kan pittig zijn, maar het wordt zeker geen 'ronde van de Zwalmvallei'. We wachten op elkaar en er zijn voldoende stops voorzien. Voorzie je van een fiets in goede staat, aangepaste kledij.
Zondag 25 maart 2012
Voorjaarsflora in de Munkbosbeekvallei
Info: Laurent Flostroy, tel. 055/60.51.13. Vertrek om 14u aan de kerk van Dikkele. Een rustige wandeling in de Munkbosbeekvallei met oog voor de voorjaarsflora. De wandelroute loopt langs autoluwe wegen en onverharde voetwegels. Terug aan de kerk rond 16u. Na de wandeling is er, in café de Poezenelle, vrijblijvend de mogelijkheid om een warme chocomelk, Zwalmse tripel of koffie met appeltaart te nuttigen.
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN