vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

1 oktober 2013
Beste ###FIRSTNAME###,

Met het rijpen van de appels op onze hoogstamboomgaard wisselt de zomer, over de herfst, stilaan voor de winter. Dan valt de natuur een beetje stil, maar niet zo met Natuurpunt Zwalmvallei. Zaterdag 12 oktober vergaren we appels op onze boomgaard te Boembeke om ze te laten persen tot appelsap. De komende paar maanden wordt met dat appelsap een flinke lading Boembeke Luiwerk gebrouwen. Zo zullen we klaar staan voor het komende jaar. Kom je helpen op 12 oktober?

  Plus 9 hectare natuurgebied

Natuurpunt Zwalmvallei heeft dit jaar al 9 hectare natuurgebied kunnen aankopen en zo kunnen veiligstellen voor de toekomst. Daar zijn we fier op! Al deze gronden liggen in Zottegem, in het natuurgebied Middenloop Zwalm.

Het grootste deel van die 9 ha is bos of zal bos worden. De andere percelen zijn en blijven grasland, maar zullen niet meer bemest of gesproeid worden. We zullen de graslanden maaien wanneer dat voor fauna en flora het beste is.

Voor onze afdeling zijn deze aankopen een zware financiele dobber. Om er voor te zorgen dat we in de toekomst nog even actief natuurgebied kunnen aankopen en beheren hebben we je hulp hard nodig. Voor de aankoop van deze gronden zullen we als afdeling ongeveer 50.000 euro op tafel moeten leggen.

Doe je gift op BE56 2930 2120 7588 (BIC GEBABEBB) met vermelding van projectnummer: 6160 Middenloop Zwalm. We danken je van harte!

Wil je graag actief meehelpen bij het uitbouwen van dit natuurgebied, stuur dan een mailtje naar Chris Nuyens.

  Appelpluk

Er worden appels geraapt en geplukt voor het persen tot appelsap. De appels worden na de middag verwerkt in de mobiele fruitpers aan de Boembekemolen. Doel is dat we dat sap kunnen serveren op onder meer de Lentemaaltijd en de Boembekefeesten. Een deel van het sap wordt gebruikt voor de productie van ons bier Boembeke Luiwerk.

Afspraak op 12 oktober vanaf 9u30 aan de boomgaard te Boembeke, Langendries te Zottegem (op 100m van de Zwalm); einde rond de middag.

contact: An De Schrijver, 0484/77.72.44.

  Mobiele fruitpers

Op 12 oktober kan je, na afspraak, langskomen met min 75kg appelen naar de appelpers en het persproces volgen tot gepasteuriseerd appelsap in 5L bag in box verpakt dat je naar huis kan meenemen. Klaar voor gebruik!

Dit gaat door van 10u00 tot 17u00 aan de Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel.

Evident zullen de appelen van de Natuurpuntboomgaard aan de Langendries te Boembeke ook hier worden geperst.
Kom jij ook helpen met het verzamelen van de appels? Het eindresultaat noemt appelsap, maar ook Boembeke Luiwerk!

contact: www.mobielefruitpers.com/contact of 0475/26 24 80.
lees meer: www.mobielefruitpers.com

  Nieuws uit onze natuurgebieden

Waarnemingen uit Steenbergse Bossen

Deze zomer waren er weer heel wat leuke en bijzondere waarnemingen uit de Steenbergse Bossen. Er werd meermaals hazelworm en levendbarende hagedis gezien. Op een net aangekocht perceel werden 2 eikelmuizen waargenomen. Wat het vermoeden dat deze dieren er nog voorkomen, na enkele jaren zoeken, eindelijk bevestigt. Er werd voor de derde maal een nieuwe soort voor de Belgische lijst gevonden. Ditmaal een slakkendoder, Pherbellia annulipes . Dit zijn vliegen die leven van slakken. Ook op het vlak van planten kunnen we niet klagen. Vleugeltjesbloem en tormentiel, 2 heel zeldzame planten kiemden opnieuw na jaren wachten in de zaadbank.

Deze waarnemingen bevestigen dat er wel degelijk nog veel potentieel zit in onze natuurgebieden. Daarom is uitbreiding door het aankopen van percelen en aangepast beheer noodzakelijk. We zijn steeds op zoek naar extra middelen en handen om aan dit bijzonder stukje natuur verder te werken.

contact: Chris Nuyens
lees meer: steenbergsebossen.blogspot.be

  Natuurpunt kalender

De kalender is een verzameling van 13 adembenemende natuurfoto's van de lens van Wouter Pattyn, een gekende natuur-en landschapsfotograaf. De Natuurpuntkalender ... niet alleen een steun voor het geheugen, maar ook een mooie steun voor Natuurpunt!

De kalender is een onderdeel van een grotere samenwerking tussen Natuurpunt, de fotograaf en uitgeverij Lannoo. Samen brengen we in 2014 een boek uit met als titel: "Natuur vanuit de hemel" met unieke luchtfoto's van Vlaamse natuurgebieden. In de kalender krijg je alvast een voorproefje van dit unieke boek aan de hand van enkele foto's. Bovendien voorzien we een kortingbon in de kalender van 5 euro voor aankoop van het boek.

De kalender kost 10 EUR. Reserveer nu je kalender bij:
Roland Devriese
Dieter Everaert
Dominiek Decleyre
De opbrengst gaat naar het behoud en ontwikkeling van de natuur binnen onze afdeling.

  Naar een koolstofarme kringloopeconomie

De stad Zottegem is er in geslaagd om Peter Tom Jones naar Zottegem te halen. De spreker neemt ons op een meeslepende manier mee in het thema rechtvaardige duurzaamheid. Reele oplossingen voor de complexe vraagstukken van vandaag zijn geen utopie op weg naar een koolstofarme kringloopeconomie. Hij houdt een wervend pleidooi voor een betere samenleving waar levenskwaliteit, sociale rechtvaardigheid en een duurzame economie centraal staan.

Na de uiteenzetting wordt u vriendelijk uitgenodigd op een receptie.

Dit evenement gaat door op vrijdag 11 oktober 2013 om 17u00 in de fuifzaal van de Bevegemse Vijvers en wordt u gratis aangeboden door het stadsbestuur van Zottegem. Inschrijven voor vrijdagmiddag 4 oktober 2013 is noodzakelijk en kan via mail jan.scheerlinck@zottegem.be of op 09/364 64 93.

lees meer: www.petertomjones.be

  Infoavond rendabele duurzame bosbouw

Onze bossen op een duurzame en rendabele manier blijven beheren is een grote uitdaging voor de toekomst!
Dit thema vormt het onderwerp van een infoavond op
16 oktober 2013 om 20 u in de Ridderzaal van het kasteel te Egmont te Zottegem.

Initiatiefnemers: Duurzame Dialoog, Schepen Paul Lievens en de Stad Zottegem en met medewerking van het Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Bosbouw, Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender, Inverde en Pefc Belgium.

Het programma:
- Inleiding door Lisbeth Creemers (Duurzame Dialoog)
- Duurzaam bosbeheer: een concept met verschillende aspecten door dhr.Kris Vandekerckhove (INBO)
- Duurzaam bosbeheer in Vlaanderen: actueel beleid en toekomstverkenning door dhr.Vincent Kint (ANB)
- Duurzaam bosbeheer in de praktijk door dhr. Hans Scheirlinck (Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender)
- Houtlabelling in Vlaanderen door dhr.Tim Audenaert (Inverde)
- Voorstelling van het certificeringssysteem PEFC door dhr. Thomas Davreux
- Open panel gesprek en vraagstelling, moderatie door dhr.Thierry Ferfers (Duurzame Dialoog)

Inkom gratis, inschrijven kan tot 10 oktober per mail naar duurzamedialoog@gmail.com

  RLVA boomplantactie 2013

Als je bomen of struiken plant, kun je dat best doen met streekeigen soorten, en wel om twee belangrijke redenen. Door de juiste planten op de juiste plaats te zetten versterk je het typische Vlaamse Ardennen landschap. Anderzijds zijn streekeigen planten goed voor meer biodiversiteit: onze fauna is helemaal aangepast aan de inheemse plantensoorten.

Een streekeigen boom of struik aanplanten betekent dus meer vlinders, vogels,... in je tuin of in het landschap. Dat geldt ook voor (hoogstam) fruitbomen, daar voelen ondermeer wezeltjes, steenuiltjes en eikelmuis zich thuis. We streven er bovendien naar om zoveel mogelijk autochtoon plantgoed aan te bieden. Dit zijn planten opgekweekt uit zaad dat hier in de streek geoogst werd. Op die manier krijg je materiaal dat beter aangepast is aan onze lokale groeiomstandigheden (klimaat, bodem, ...) en minder gevoelig is aan ziekten.

Elk jaar organiseert RLVA in samenwerking met de gemeenten in de Vlaamse Ardennen een boomplantactie. Je kunt kiezen uit een uitgebreid gamma aan fruitbomen, kleinfruit, haagplanten, bomen en struiken. Bezorg uiterlijk 22 oktober je ingevulde bestelbon en op 7 december staan je planten voor je klaar op het door jou gekozen verdeelpunt.

contact: boomplantactie@rlva.be
lees meer: www.rlva.be

  Like Boembekemolen!

Het restaureren van de Boembekemolen is geen doel op zich. Met de molen wil Natuurpunt het verhaal brengen van de omgeving van de molen, de natuur en het landschap, groene energie en bio-ecologisch bouwen. Het Mijnwerkerspad, op een steenworp van de molen, kan fungeren als toegang tot het omliggend natuurgebied, de Zwalmvallei.

Met dit project wil Natuurpunt zich richten tot de plaatselijke bevolking, de passant, scholen, ... en hen een ruim educatief aanbod en diverse openluchtevenementen bieden in een authentiek landelijk kader.

Wil je Boembekemolen volgen via facebook? Like Boembekemolen met de onderstaande link.

facebook

 Kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen hier ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organiserende vereniging wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)

Zaterdag 12 oktober 2013
Appelpluk
Info An De Schrijver, 0484/77.72.44. Afspraak vanaf 9u30 aan de boomgaard te Boembeke, aan de Langendries te Zottegem (op 100m van de Zwalm); einde rond de middag. Er worden appels geraapt en geplukt voor het persen tot appelsap. De appels worden na de middag verwerkt in de mobiele fruitpers aan de Boembekemolen. Doel is dat we dat sap kunnen serveren op onder meer de Lentemaaltijd en de Boembekefeesten en dat we daarbuiten het sap te koop kunnen aanbieden. Een deel van het sap wordt gebruikt voor de productie van ons bier Boembeke Luiwerk.
Zaterdag 12 oktober 2013
Mobiele fruitpers
Na afspraak kan je langskomen met min 75kg appelen naar de appelpers en het persproces volgen tot gepasteuriseerd appelsap in 5L bag in box verpakt dat je naar huis kan meenemen. Klaar voor gebruik! Dit gaat door van 10u00 tot 17u00 aan de Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel. Contact: www.mobielefruitpers.com/contact of 0475/26 24 80.
Zaterdag 19 oktober 2013
Werkdag Middenloop Zwalm
contactpersoon: Chris Nuyens tel. 0495/67.96.15. Afspraak om 10u00 aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Einde rond 17u. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
Zondag 20 oktober 2013
Een gedicht voor het Mijnwerkerspad
Organisatie Trage Wegen vzw en andere; afspraak zaal Averbo, Riedeplein, Michelbeke (naast het oude station)
Vanaf 10u00 doorlopend tot 17u00: toonmoment Sporen in de Tijd; wandellus langs het Mijnwerkerspad en langs het gedicht
Om 10u00: vertrek fietstocht langs het Mijnwerkerspad; inschrijven verplicht; terug om 14u30; neem zeker een lunchpakket mee!
Om 11u00: voorstelling van het gedicht van Johan de Boose, Plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen
contactpersoon: Lien Urmel, 0486/21.16.97; lees meer: www.sporenindetijd.be
Zaterdag 16 november 2013
Dag van de Natuur
contactpersoon: Chris Nuyens tel. 0495/67.96.15. Afspraak om 10u00 aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Einde rond 17u. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.

                              
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN