vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

1 mei 1014
Beste ###FIRSTNAME###,

Zien we je op 11 mei!? Je bent er van harte welkom vanaf 13u30!

  Feestelijke opening Boembekemolen

11 Mei 2014, D-day voor Natuurpunt Zwalmvallei met zijn Boembekemolen. Jullie allen zijn uitgenodigd om die dag mee te beleven!

Het programma op 11 mei:
13u30 ontvangst aan de Boembekemolen
14u00 opening van de Boembekemolen
14u30 opening van de tentoonstelling Sporen in de Tijd, gevolgd door een receptie
15u00 Verhaal-vertel-wandeling
16u00 Muziek met Wim De Wulf
17u00 Einde

De Boembekemolen is de meest stroomopwaarts gelegen watermolen op de Zwalm. Natuurpunt bouwt de molen om tot uitvalsbasis voor het omliggend natuurgebied.

Het restaureren van de Boembekemolen is geen doel op zich. Met de molen wil Natuurpunt het verhaal brengen van de omgeving van de molen, de natuur en het landschap. Het Mijnwerkerspad, op een steenworp van de molen, kan fungeren als toegang tot het omliggend natuurgebied.

Met dit project wil Natuurpunt zich richten tot de plaatselijke bevolking, de passant, scholen, ... en hen een ruim educatief aanbod en diverse openluchtevenementen bieden in een authentiek landelijk kader

de gedrukte uitnodiging

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


  Word Natuur.vrijwilliger

Dat de Boembekemolen binnenkort voor goed de deuren opent kon je hierboven lezen ... heb jij zin om daarbij te helpen? Enkele keren per jaar een zondagnamiddag de molen mee openhouden, een babbel met de mensen, een koffie schenken, een Luiwerk presenteren, ... iets voor jou!?

contact: , 09/361 03 00

  Boer, pas op uw bijen

door Annelore Nys, landbouwexperte bij Natuurpunt

Een op drie Belgische honingbijen overleeft de winter niet. Daarmee is de bijensterfte in ons land dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde. De trend naar grootschalige en intensieve landbouw lijkt de voornaamste doodsteek te worden voor bijen. Nochtans delen landbouwers en bijen een lange geschiedenis: sinds oudsher maken boeren dankbaar gebruik van bestuivende bijen voor de productie.

Bijen zijn de beste indicator voor de kwaliteit van landbouw en milieu. Ze zijn erg gevoelig voor giftige stoffen en reageren snel op veranderingen in de omgeving. Uit deze grootschalige Europese studie blijkt dat de bijensterfte het meest dramatisch is in regio's met een erg intensieve landbouw, zoals in Vlaanderen. Schaalvergroting en intensificatie in de landbouw de voorbije decennia hebben ervoor gezorgd dat het landschap gedomineerd wordt door een handvol gewassen, dat veel perceelranden met bloemen en hagen verdwenen zijn en dat het gebruik van pesticiden en meststoffen is toegenomen. Deze cocktail van factoren verzwakt de bijenpopulatie, waardoor ze meer vatbaar is voor ziektes, en zorgt er uiteindelijk voor dat bijenvolkeren massaal sterven.

lees meer: www.deredactie.be

  Dag van de biodiversiteit in de Kaaihoeve

De jaarlijkse familiehappening van De Kaaihoeve rond biodiversiteit in de tuin wordt stilaan een echte klassieker.

Op zondag 18 mei 2014 is het weer zover! De Kaaihoeve laat je opnieuw met je hele familie van de vele facetten van biodiversiteit genieten in een natuurlijke omgeving. Je ziet er niet alleen voorbeelden om je tuin natuurvriendelijker te maken, maar er is veel meer. De kinderen kunnen er kennis maken met de speeldernis, genieten van een leuk verhaal in het vertelhoekje of een kleuterwandeling maken. Daarnaast kan je ook het kriebelbeestenspel spelen, op schattenjacht gaan met de GPS, en zoveel meer. Misschien wil je wel samen een stapje wagen op het gloednieuwe blotevoetenpad, of gewoon vrij of onder begeleiding van een natuurgids wandelen in de omgeving. Voor elke leeftijd is er wel een actieve (biodiverse) uitdaging voorzien. Wil je het wat rustiger aan doen, dan kan je op ons binnenplein rustig genieten van een drankje en een hapje.

De familiehappening gaat door op Zondag 18 mei 2014 van 13u30 tot 18u30 in De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16 te Meilegem (Zwalm).

contact: kaaihoeve@oost-vlaanderen.be, 055/496.796
lees meer: www.dekaaihoeve.be

  Permacultuur in de praktijk

Permacultuur is een methode waarmee je kleinschalige en productieve voedselsystemen in je tuin kan creeren. In deze praktijkgerichte vorming krijg je wat theorie over permacultuur voorgeschoteld, waarna dit wordt toegepast via het aanleggen van een voorbeeldtuin. Je kan nog inschrijven voor Opbrakel of Maarkedal in mei. Aansluitend kan je op 14 juni een bezoek brengen aan de educatieve tuin van het Voedselbos, waar je een permacultuurtuin van 12 jaar oud kan zien. Inschrijven via Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

lees meer: vormingplus-vlad.be
wat is permacultuur: wikipedia.org

  Ecopedia

Ecopedia is een kennisdelingswebsite waar Inverde samen met partners wil bouwen aan de kennis rond natuur-, groen- en bosbeheer. Met het eigen vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en met een team van inhoudelijke specialisten heeft Inverde reeds heel wat expertise in huis. Maar een groot deel van de kennis zit ook bij anderen, onder meer bij Natuurpunt.

Doel is als expertisecentrum om de kennis rond natuur-, groen- en bosbeheer te verzamelen en te bergen. Vervolgens wordt die kennis dan aan elke geinteresseerde aangeboden in een inspirerende en toegankelijke vorm zoals video of beheerschema's.

lees meer: www.ecopedia.be

  Uitvoering Europese natuurdoelen

Na een jarenlange voorbereiding heeft de Vlaamse regering recent de Europese instandhoudingsdoelstellingen (IHD) definitief goedgekeurd. Dat zijn de doelen die de Europese lidstaten vastgesteld hebben om bedreigde dieren en hun leefgebieden te beschermen. Daarmee komt de regering de belangrijkste belofte over natuur uit het regeerakkoord na. "Dit politiek akkoord is een belangrijke eerste stap. Nu kan iedereen aan de slag om de Europees beschermde natuurgebieden te ontwikkelen", zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt.

Bijkomende natuur
Volgens de doelen moet er een flink stuk Europees beschermde natuur bijkomen in Vlaanderen. Zo moet er bijvoorbeeld meer dan 4000 hectare heide bijkomen en bijna 16.000 hectare bos. Er komen ook duizenden hectare leefgebied bij voor beschermde vogelsoorten zoals roerdomp en bruine kiekendief.

IHD's zijn het startpunt
Natuurpunt is blij dat de beslissing eindelijk is genomen, omdat op deze manier het uitvoeringstraject kan opstarten. De doelen zijn immers maar een startpunt: nu komt het erop aan om ze te realiseren. Het voorbereidend werk dat de afgelopen jaren is gebeurd, in samenspraak met de minister, de administraties en alle stakeholders (landbouw, bedrijfswereld, natuurorganisaties, private eigenaars) kan nu omgezet worden in de praktijk. Door het opstellen van deze natuurdoelen wordt het ook mogelijk om op een objectieve manier ecologische en economische belangen op elkaar af te stemmen. Iedereen weet nu welke doelen waar in Vlaanderen gerealiseerd moeten worden. Dit was vroeger op basis van enkel gewestplanbestemmingen veel moeilijker.

lees meer: www.natuurpunt.be

  Like Boembekemolen!

Het restaureren van de Boembekemolen is geen doel op zich. Met de molen wil Natuurpunt het verhaal brengen van de omgeving van de molen, de natuur en het landschap, groene energie en bio-ecologisch bouwen. Het Mijnwerkerspad, op een steenworp van de molen, kan fungeren als toegang tot het omliggend natuurgebied, de Zwalmvallei.

Met dit project wil Natuurpunt zich richten tot de plaatselijke bevolking, de passant, scholen, ... en hen een ruim educatief aanbod en diverse openluchtevenementen bieden in een authentiek landelijk kader.

Wil je Boembekemolen volgen op facebook? Ga naar Boembekemolen en like Boembekemolen:
facebook

 Kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen onderstaand ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organisator wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)
Is het onderstaande onleesbaar, klik hier en raadpleeg de kalender op onze website.

Zondag 11 mei 2014
Feestelijke opening Boembekemolen & opening tentoonstelling 'Sporen in de Tijd'
Info: Jan Francois, 09/361 03 00. Feestelijke opening van de molen en aansluitend de opening van de tentoonstelling Sporen in de Tijd. Locatie: Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel (Michelbeke).
Programma:
13u30 ontvangst aan de Boembekemolen
14u00 opening van de Boembekemolen
14u30 opening van de tentoonstelling Sporen in de Tijd, gevolgd door een receptie
15u00 Verhaal-vertel-wandeling
16u00 Muziek met Wim De Wulf
17u00 Einde
-----
Zaterdag 17 mei 2014
Tentoonstelling 'Sporen in de Tijd' + bezoek Boembekemolen
Info: Lien Urmel, 0486 21 16 97. Tentoonstelling en molen doorlopend open van 14u00 tot 18u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te Michelbeke.
-----
Zondag 18 mei 2014
Familiewandeling: Vogelzang
Gids: Chris Nuyens, 0495 67 96 15. Afspraak: 6u00 aan Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Na de wandeling rond 9u00 kunnen alle deelnemers aanschuiven voor een ontbijt. Ontbijt: 5euro/pers., inschrijven niet verplicht. Meebrengen: Aangepaste kledij en schoenen, eventueel vogelgids en verrekijker.
-----
Zondag 18 mei 2014
Tentoonstelling 'Sporen in de Tijd' + bezoek Boembekemolen.
Info: Lien Urmel, 0486 21 16 97. Tentoonstelling en molen doorlopend open van 14u00 tot 18u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te Michelbeke.
-----
Woensdag 21 mei 2014
Planteninventarisatie Middenloop Zwalm
Gids: Heidi Demolder, 0476/40 34 52. Afspraak om 19u00 aan Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Einde omstreeks 22u00. Meebrengen: laarzen, eventueel loep en flora.
-----
Zaterdag 24 mei
inventariseren poel Marlboroughstraat
Info: Vincent Decroock 0498 10 95 39. Afspraak 10u00 aan de poel aan de Marlboroughstraat: inventarisatie van de poel. We bekijken de inhoud van de fuiken en inventariseren de poel en de omgeving van de poel. Begeleiding: Robert Gruwez en Gert Govaert, poelmeesters. Meebrengen: laarzen, wij zorgen voor het nodige materiaal.
-----
Zondag 25 mei 2014
Vlaamse molendag + sluiting tentoonstelling 'Sporen in de Tijd'
Info: Lien Urmel, 0486 21 16 97 en Jan Francois, 09/361 03 00. Tentoonstelling en molen doorlopend open van 10u00 tot 18u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te Michelbeke.
-----
Zondag 1 juni 2014
Zomerseizoen voor de Boembekemolen
Elke zondag, van juni tot september, is de Boembekemolen, geopend van 14u00 tot 18u00.
-----
Zondag 8 juni 2014
Zomerseizoen voor de Boembekemolen
Elke zondag, van juni tot september, is de Boembekemolen, geopend van 14u00 tot 18u00.
-----
Vrijdag 13 juni 2014
Familiewandeling: verkennen van het natuurgebied Vossenhol en omgeving
Info: Vincent Decroock, 0498 10 95 39. Samenkomst om 19u30 aan ingang Kloosterbos, Kloosterbosstraat te Zottegem. Voorzie je van aangepast schoeisel. Einde rond 21u30.
-----
Zondag 15 juni 2014
Zomerseizoen voor de Boembekemolen
Elke zondag, van juni tot september, is de Boembekemolen, geopend van 14u00 tot 18u00.
-----
Zaterdag 21 juni 2014
Werkdag Middenloop Zwalm: Vossenhol
Contactpersoon: Koen Gintelenberg, 0475 42 42 86, email. Afspraak om 10u aan de Vossenholstraat te Sint-Maria-Oudenhove. Einde rond 17u. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zondag 22 juni 2014
Zomerseizoen voor de Boembekemolen
Elke zondag, van juni tot september, is de Boembekemolen, geopend van 14u00 tot 18u00.
-----
Zondag 29 juni 2014
Boembekefeesten
Info An De Schrijver, tel. 0484/77.72.44. Vanaf 14u00 zijn er de jaarlijkse feesten aan de Boembekemolen in samenwerking met vzw Boembeke. Vanaf 14u00 staat de bar ter beschikking en is er voor de kleinsten een springkasteel. Om 14u00 start een wandeling door Natuurpunt Zwalmvallei; er is ook een workshop maken van bijenhotelletjes gepland. Vanaf 17u00 verwachten we jullie voor het aperitief en tegen 18u00 voor de barbecue. Meer info op www.boembeke.be.

                    
Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN