vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

1 februari 2015
Beste ###FIRSTNAME###,

Terwijl de regen onze natuurgebieden laat verzuipen plannen we met Natuurpunt Zwalmvallei zonnige momenten, onze Lentemaaltijd bvb. Jij komt?

  Lentemaaltijd 2015

Op zondag 8 maart verwachten we jullie allen voor onze jaarlijkse Lentemaaltijd, een eetfestijn ten voordele van de natuur in de Zwalmvallei. De Lentemaaltijd start vanaf 11u30 in zaal de Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1 te Zottegem

Er is keuze uit
- Kleurrijk veggiebord,
- Gevarieerde koude visschotel en
- Warme beenhesp

De prijs bedraagt voor volwassenen 15 EUR, voor kinderen 9 EUR.
Kaarten kan je bekomen bij de bestuursleden of medewerkers,
via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Ommegangstraat 46 te Brakel met vermelding van uw keuze en aantal volwassenen/kinderen
of via deze een mail: bestel hier je kaarten voor de Lentemaaltijd!Info: mail of tel 055/49 64 23 (Annie Muller)
Lees meer: Lentemaaltijd 2015

  Algemene vergadering

Een herinnering aan onze leden, of zij die ter plaatse lid wensen te worden 😊, op vrijdag 6 februari 2015 is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Zwalmvallei.

Afspraak om 20u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel. Op de agenda staan de evaluatie van het afgelopen jaar en de planning voor het nieuwe werkjaar. Nadien en tussendoor gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Einde voorzien rond 23u00.

Info: , 09/361 03 00.

  Receptie in het Parkbos-Uilenbroek

Op zondag 15 februari 2015 gaan we met de "Vrienden van het Uilenbroek" vogelen met Luk en heffen we het glas tijdens de receptie in het Parkbos-Uilenbroek.

Samenkomst om 9u30 aan de picknicktafel aan de Waesberg te Lierde. Wandeling met aandacht voor de vogels olv Luk. Aansluitend receptie. Voorzie je van warme kledij, stevig schoeisel, ev. verrekijker, vogelgids.

contact: Luk Neujens, tel 0498/17.48.23.

  Zeldzame Meidoornspanner ontdekt

Bolwerk zeldzame Meidoornspanner ontdekt
Bericht door Natuurbericht op woensdag 28 januari 2015

In het Parkbos-Uilenbroek in Zottegem en Lierde hebben vrijwilligers van Natuurpunt Zwalmvallei 42 exemplaren van de Meidoornspanner ontdekt. Sinds de jaren 80 van vorige eeuw werd in heel Vlaanderen maar een handvol waarnemingen van de zeldzame nachtvlindersoort gedaan. Nooit eerder ging het om zo’n hoog aantal.
...
lees meer: natuurbericht.be

  Word Natuur.kracht

Een Natuurpunt-afdeling wordt volledig gedragen door vrijwilligers die zeer uiteenlopende taken uitvoeren van webmaster tot tooguitbater, van wilgen knotten tot penningmeester maar ook naar tijdsbesteding: van zeer occasioneel tot dagelijks bezig zijn met de natuur. Allen dragen en vormen ze de vereniging en de natuur in onze regio.

Om de drempel te verlagen om als vrijwilliger deel te nemen aan de vereniging organiseert Natuurpunt Zwalmvallei een cursus om nieuwe of bestaande Natuur.krachten kennis te laten maken met alle facetten van onze afdeling en de mogelijkheden waar men naar eigen vermogen en vrije tijd om als vrijwilliger zich in te zetten voor de natuur in onze prachtige streek.

De interactieve cursus bestaat uit 5 cursusmomenten waar volgende topics en meer aan bod zullen komen:
- afdelingswerking
- Boembekemolen
- natuurstudiedag
- natuurbeheer: zowel op papier als in praktijk
- afsluitende receptie met een etentje
Telkens zullen de topics besproken worden, maar aangepast aan de interesses en doelstellingen van de deelnemers.

Plaats van afspraak is telkens Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel.

Voor elke cursusdag wordt een kleine bijdrage van 5€ voorzien of 20€ voor de ganse cursus. Een drankje en hapje op donderdagavonden of lunch op zaterdagen is inbegrepen. Inschrijving is bevestigd na overschrijving op BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Boembeke 18 te Brakel met vermelding van 'Natuur.kracht'.

Data cursusdagen:
- donderdag 26 maart 2015 van 20u - +/- 22u
- donderdag 9 april 2015 van 20u - +/- 22u
- zaterdag 25 april van 10u00 - +/-16u
- donderdag 7 mei van 20u - +/- 22u
- zaterdag 30 mei van 10u00 - +/-17u + afsluitende receptie van 18u - ?

contact: Koen Gointelenberg, tel 055/60 45 21

  Nieuws uit onze natuurgebieden

Begin november 2014 was er een grote openbare verkoop van gronden van het OCMW van Gent en gelegen in Zottegem. Door een te hoge instelprijs geraakten 2 loten niet verkocht. Dat waren nu net percelen binnen onze reservaatsperimeter.

Na contacten met de betrokken diensten hebben we de beide loten dan toch kunnen aankopen. Het gaat hier over een klein stukje van 480m² in Velzeke nabij het Jan de Lichtepad en een populierenbos van 2760m² in de Steenbergse Bossen.

Natuurpunt Zwalmvallei is zeer blij, na de vele tijd en energie, om de percelen te kunnen verwerven en er voor te zorgen dat de natuur er terug alle kansen krijgt.

Helaas zijn er voor aankopen heel wat financiële middelen nodig temeer er ook hier flink wordt bespaard. Als we willen blijven natuur veiligstellen door aankoop dan hebben we iedereens hulp nodig, ook die van jou.

Daarom graag een bijdrage, groot of klein. Storten kan op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding 'project 6160'. Vanaf 40 EUR wordt een fiscaal attest geleverd. Dat geld wordt uitsluitend gebruikt voor aankoop.

Natuurpunt Zwalmvallei dankt jullie en hoopt om jullie te mogen begroeten in één van onze gebieden of op één van onze activiteiten.

contact: Chris Nuyens

  Zonder is gezonder

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden ... we grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor onze gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen.

De nieuwe regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Een particuliere tuin valt evenmin onder deze regelgeving.

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:
. op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals wegen, schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…;
. op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
. in een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
. op bermen.

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod.

Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:
. op verhardingen groter dan 200m²;
. op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen.
Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken.

lees meer: www.zonderisgezonder.be

  Repair Café

Boskanter organiseert samen met Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender in Opbrakel het tweede Repair Café voor de bewoners van Brakel en Vloesberg (en al wie er zin in heeft).

Een Repair Café is een gratis, toegankelijke bijeenkomst, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, en zelfs fietsen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden, ... aan de slag. In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om de meeste kleine herstellingen uit te voeren.

Het tweede Repair Café gaat door op zaterdag 7 februari van 11u00 tot 17u00 op Boskanter, Koningsweg 1 (kruising met Pullem) te Opbrakel. Zij repareren die dag kleding, fietsen en klein elektro.
De volgende editie is voorzien op zaterdag 9 mei 2015. Het reparatie aanbod verschilt van editie tot editie.

Stuur een mailtje als je graag op de hoogte wordt gehouden: repaircafebrakel@gmail
lees meer: www.repaircafe.be

  Dagen zonder vlees

Wat?
DZV is een frisse bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is:
40 dagen minder vlees en vis eten (van 18 februari tot 4 april).
En dat met zo veel mogelijk mensen.
Samen besparen we zo veel mogelijk op onze ecologische voetafdruk. Samen verleggen we onze culinaire horizonten.

DZV is geen pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar een gezamenlijke uitdaging voor duurzamere voedingsgewoontes.

Waarom?
Vleesconsumptie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering. De veeteelt stoot namelijk meer broeikasgassen uit dan de hele transportsector. Bovendien is het een erg inefficiënte manier van voeding. Nu België in de top 5 staat van landen met de grootste ecologische voetafdruk ter wereld, is deze actie een krachtig signaal dat wij burgers alvast onze verantwoordelijkheid willen nemen.
Er is aangetoond dat DZV zowel bewustwording als gedragsverandering teweegbrengt. En dat is waar het om draait.

lees meer: www.dagenzondervlees.be

  Kansarme kinderen in India

De familie De Pelseneer-De Stercke uit Zottegem helpt kinderen van zeer arme families in Zuid-India (Kurnool) aan degelijk onderwijs zodat zij later een waardige job kunnen bekomen en niet in de kinderarbeid terecht komen.

Wil je ook deze lieve en enthousiaste kinderen aan degelijk onderwijs helpen? Dan ben je uitgenodigd op zondag 22 februari om 15u00 en verneem je meer over het project.

Om 16u00 wordt je ondergedompeld in de warmte, gezelligheid, emotie en sfeer van muziek en verhalen gebracht door Ludo Vandeau, Jan Vanlangendonck en Lode Vercampt.

Vrijblijvend is er vooraf een korte wandeling doorheen een prachtig stukje natuurgebied. De wandeling start om 14u00.

Waar: Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel (Michelbeke)
Wanneer: zondag 22 februari 2015 om 15u00 (of eventueel 14u00 indien je meewandelt)
Bevestigen: ann.de.stercke@hotmail.com, 0472/55 52 80, liefst voor 15 februari
Bijdrage: 12 euro per persoon
Organisatie: familie De Pelseneer-De Stercke, Zottegem

  Klimaatzaak, rechtszaak uit liefde

Klimaatzaak stapt naar de rechter om de overheid te dwingen maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. Ze verwachten niet dat de Belgische overheden vrijwillig aan hun eis tegemoet zullen komen en zijn daarom alvast gestart met het voorbereiden van een rechtszaak.

Hiervoor hebben ze jouw steun hard nodig!

Word mede-eiser en schrijf mee geschiedenis. Reeds 12755 personen willen mede-eiser worden!
Hoe meer mensen tekenen, hoe duidelijker het wordt voor een rechter dat deze klimaatzaak gesteund wordt door brede maatschappelijke schouders.

Het voeren van deze rechtszaak zal u persoonlijk niets kosten, ongeacht de uitkomst. Alleen de leden van vzw Klimaatzaak zijn verantwoordelijk.

lees meer: www.klimaatzaak.be

  Autopia

Autopia is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen en heeft als doel duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, meer bepaald via het particulier autodelen.

Als steunpunt behartigt Autopia de belangen van alle autodelers in Vlaanderen, onderhandelt ze met verschillende partners om autodelen voortdurend aantrekkelijker en interessanter te maken en helpt ze kandidaat autodelers, startende autodelers en langdurige autodelers bij vragen, problemen en het zoeken van kandidaat-autodelers in de buurt.

Op autodelen.net vind je alle noodzakelijke info en ondersteuningsmateriaal om vlot en correct een eigen autodeelgroep te starten.

  Like Boembekemolen!

Het restaureren van de Boembekemolen is geen doel op zich. Met de molen wil Natuurpunt het verhaal brengen van de omgeving van de molen, de natuur en het landschap, groene energie en bio-ecologisch bouwen. Het Mijnwerkerspad, op een steenworp van de molen, kan fungeren als toegang tot het omliggend natuurgebied, de Zwalmvallei.

Met dit project wil Natuurpunt zich richten tot de plaatselijke bevolking, de passant, scholen, ... en hen een ruim educatief aanbod en diverse openluchtevenementen bieden in een authentiek landelijk kader.

Wil je Boembekemolen volgen op Facebook? Ga naar Boembekemolen en like Boembekemolen:
facebook

De Boembekemolen is open op zondagnamiddag van 14 tot 18u00 tijdens de maanden april tot oktober.

 Kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen onderstaand ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organisator wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)
Is het onderstaande onleesbaar, klik hier en raadpleeg de kalender op onze website.

Vrijdag 6 februari 2015
Algemene vergadering
Info: Jan François, 09 361 03 00. Afspraak om 20u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te 9660 Brakel. Evaluatie 2014 en planning nieuw werkjaar. Tussendoor en nadien gezellige babbel met hapje en drankje. Einde rond 23u.
-----
Zaterdag 7 februari 2015
Werkdag Perlinkvallei
Info: Vincent Decroock, tel. 0498 10 95 39. Afspraak om 9u aan het kapelletje, ter hoogte van de Marlboroughstraat, Zwalm. Einde rond 12u. Onderhoud en aanleg bospoeltjes. Meebrengen: schop en laarzen.
-----
Zondag 15 februari 2015
Vogelen met Luk + receptie in het Parkbos-Uilenbroek
Verantwoordelijke: Luk Neujens, tel 0498/17.48.23. Nieuwjaarsactiviteit van de "Vrienden van het Uilenbroek". Samenkomst om 9u30 aan de picknictafel aan de Waesberg te Lierde. Wandeling met aandacht voor de vogels olv Luk. Aansluitend receptie. Meebrengen: warme kledij, verrekijker, vogelgids.
-----
Zaterdag 21 februari
Werkdag Middenloop Zwalm
Info: Koen Gintelenberg, tel. 055 60 45 21. Afspraak om 10u aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Einde rond 16u. Planten resterende houtkant hoek Boembeekstraat met de Groenstraat te Rozebeke. Wanneer er voldoende tijd en volk is, zal ook een bosje wat onderhoud krijgen. Meebrengen: stevige schoenen, spade, werkhandschoenen en eventueel een schop. Soep en brood worden voorzien op de middag.
-----
Zaterdag 28 februari
Geniet van een GEZOND stuk vlees uit onze naturgebieden
Bestellen kan tot en met 22/02. via www.veeakker.be/webwinkel/register.
Vergeet niet je eerst te registeren en aan te geven dat je lid bent van Natuurpunt.
Meer info bij filip.hebbrecht@telenet.be, 055-49 55 63.
Afhaling van je bestelling kan op 28/02 op de volgende locaties:
- van 9u tot 9u15, kasteel van Egmont, Heldenlaan 90 te Zottegem
- van 10u10 tot 10u25, Parking Delhaize, Zonnestraat 4 te Ronse
- van 11u tot 11u15, Bioshop ‘De Zonnebloem’, Parkstraat 25 te Oudenaarde
-----
Zaterdag 7 maart 2015
Werkdag Perlinkvallei
Info: Vincent Decroock, tel. 0498 10 95 39. Afspraak om 9u aan het Hoog- en Laagjuk, ter hoogte van poel halverwege Marlboroughstraat, Zwalm. Einde rond 13u. Onderhoudswerken. Er wordt soep voorzien na de werken. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zondag 8 maart 2015
Lentemaaltijd
Info: Annie Muller, tel. 0477/78 03 07. Vanaf 11u30 in de Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1 te 9620 Zottegem. Een heerlijke maaltijd ten voordele van onze natuurgebieden in Brakel, Zottegem en Zwalm. Kaarten voor volwassenen 15EUR, voor kinderen 9EUR. Te verkrijgen bij bestuursleden of medewerkers of via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Boembeke 18 te Brakel met vermelding van uw keuze en aantal volw/kind. Keuze uit beenhesp, koude visschotel en veggie-schotel. Einde rond 15u.
Lees meer: Lentemaaltijd 2015
-----
Zaterdag 21 maart 2015
Werkdag Middenloop Zwalm
Info: Koen Gintelenberg, tel. 0495/67.96.15. Afspraak om 10u aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel en ter plaatse van de werklocatie. Einde rond 16-17u. Planten 2e helft houtkant perceel aan de kruising Mijnwerkerspad/Slijpstraat. Ter plaatse om 10u. Meebrengen: stevige schoenen, spade, schop, werkhandschoenen. Soep en brood worden voorzien op de middag.
-----
Zondag 5 april 2015
start zondagopeningen Boembekemolen
Info An De Schrijver, tel. 0484/77.72.44. Van begin april tot eind oktober is de Boembekemolen (Boembeke 18 te Brakel) elke zondag geopend van 14 tot 18u00. We zullen je er graag verwelkomen in de molen en op ons terras!
De Boembekemolen is bovendien hét vertrekpunt voor een lichtvoetige of stevige wandeling in de Zwalmvallei. Kaartjes en diverse info beschikbaar in de molen.
-----

                  
Meerdere foto's en pixelbestanden, maar niet alle, onder de Creative Commons-licentie; auteurs: Evil Erin, Gunther Groenez, Jan François, ...

Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN