vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

1 maart 2015
Beste ###FIRSTNAME###,

Je last-minute kaarten voor onze Lentemaaltijd kan je nog laten klaar houden aan de inkom indien je hier kliktNog even in een notendop de Lentemaaltijd 2015:
Gaat door op zondag 8 maart vanaf 11u30 in zaal de Bevegemse Vijvers te Zottegem
Er is keuze uit
- Kleurrijk veggiebord,
- Gevarieerde koude visschotel en
- Warme beenhesp

De prijs bedraagt voor volwassenen 15 EUR, voor kinderen 9 EUR.

De Lentemaaltijd 2015 kreeg een extra steuntje van


  Word natuur.kracht

Natuurpunt ijvert voor meer natuur voor iedereen, ook in onze streek. Natuurpunt Zwalmvallei, plaatselijke afdeling, is een vrijwilligersvereniging. Dit wil zeggen dat onze vereniging draait op vrijwilligers. Misschien heb jij ook zin om mee te werken? Om nieuwe helpende handen oftewel natuur.krachten kennis te laten maken met Natuurpunt Zwalmvallei, organiseren wij een cursus.

De interactieve cursus bestaat uit 5 aparte cursusmomenten:
- Het reilen en zeilen van de vereniging
- Historiek en toekomst van de Boembekemolen: van watermolen tot bezoekerscentrum
- Natuurstudie: informatie en kennis verzamelen voor een beter natuurbehoud
- Natuurbeheer: hoe worden onze natuurgebieden beheerd?
- Afsluitende receptie met een etentje

De verschillende topics zullen aangepast worden aan de interesses en doelstellingen van de deelnemers. Iedereen is welkom. Een afdeling van Natuurpunt wordt immers gedragen door een hoge diversiteit aan vrijwilligers die zeer uiteenlopende taken uitvoeren: van webmaster tot tooguitbater, van wilgenknotter tot penningmeester. Ook naar tijdsbesteding is alles mogelijk: van zeer occasioneel tot dagelijks bezig zijn met de natuur. Vrijwilligers dragen en vormen de natuur in de Zwalmvallei.

Data cursusdagen:
- donderdag 26 maart 2015 van 20u - +/- 22u
- donderdag 9 april 2015 van 20u - +/- 22u
- zaterdag 25 april van 10u00 - +/-16u
- donderdag 7 mei van 20u - +/- 22u
- zaterdag 30 mei van 10u00 - +/-17u + afsluitende receptie van 18u - ?
Plaats van afspraak is telkens de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel.

Voor elke cursusdag wordt een kleine bijdrage van 5€ gevraagd of 20€ voor de ganse cursus. Een drankje en hapje op donderdagavonden en soep met brood op zaterdagen zijn inbegrepen. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar natuur.kracht@natuurpuntzwalmvallei.be

Meer info: Koen Gointelenberg, tel 055/60 45 21

  bijenhotels

Vanaf maart worden wilde bijen weer volop actief. Hoog tijd dus de maand om een bijenhotel te plaatsen.

‘Onbekend maakt onbemind’ gaat zeker op voor bijen en wespen. Wist je bijvoorbeeld dat er in Nederland en België meer dan 800 soorten bijen en wespen voorkomen met de meest uiteenlopende levenswijzen? Wist je dat ze als geen ander bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven en dat ze zo één van de belangrijkste schakels vormen in onze voedselketen?

Toch reageren de meeste mensen negatief als het over bijen en wespen gaat. Nochtans zijn er niet meer dan 10 soorten die soms voor overlast zorgen. Het gaat dan altijd om dieren die in een kolonie bij elkaar leven. Die dieren hebben werksters die zijn ingesteld om hun kolonie te verdedigen en zijn dus van nature agressiever dan solitaire dieren. Solitaire bijen en wespen zijn zachtaardige dieren die niet steken.

lees meer: Ecologische tuintips voor wilde bijen
lees meer: Hoe bouw ik een BIJENHOTEL

  Milieufront Omer Wattez 40 jaar

Milieufront Omer Wattez (MOW) bestaat 40 jaar. Bovendien werden 20 jaar terug de Haaghoek samen met tientallen andere kasseiwegen, waaronder de aangrenzende Teirlinckstraat en Sint-Ursmarusstraat in Zegelsem, beschermd als monument.

Om dat te vieren plant MOW een herdenkingsboom in Zegelsem en zal er gewandeld worden op de kasseien van de Haaghoek. Uiteraard zullen op dit feest ook het natje en droogje niet ontbreken.

Gaat door op zondag 29 maart van 10u00 tot 13u30 (10u: vertrek wandeling; 11u15: boomplanting; 12u: receptie)
Afspraak Kerk Zegelsem (Teirlinckstraat, Brakel).

contact: info@milieufrontomerwattez.be tel. 055 30 96 66.

  Onrust in de landbouw

Ongeruste landbouwers kwamen duidelijk in beeld tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. Waarover gaat dit?

Europa heeft in 1992 op basis van de Habitatrichtlijn aan haar lidstaten opgelegd om bepaalde soorten en habitats te beschermen en opnieuw gezond te maken, zodat hun voortbestaan verzekerd is. De lidstaten moeten hiervoor instandhoudingsdoelen formuleren voor de habitats en soorten uit de bijlagen van de Habitatrichtlijn die op hun grondgebied voorkomen.

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse Regering de besluiten over de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) definitief goed. Tegelijkertijd werden er afspraken gemaakt over een programma om de hoeveelheid stikstof in Natura 2000-gebieden te laten dalen. Een te hoge stikstofdepositie is immers een groot probleem om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren in Vlaanderen. Daardoor komt de vergunning van bedrijven die te veel stikstof uitstoten, voornamelijk veeteeltbedrijven, in het gedrang.

Om te vermijden dat vergunningen moeten geweigerd worden, werkt de Vlaamse regering aan een Programmatische Aanpak Stikstof, of kortweg PAS, naar het voorbeeld van de Nederlandse PAS. Via de PAS willen ze de stikstofuitstoot versneld verminderen. Een deel van die toekomstige extra vermindering wordt toegekend aan vergunningen voor bedrijven en wegen (“ontwikkelruimte”). Zo wil de regering de natuurdoelstellingen behalen en tegelijk zorgen voor een verdere economische ontwikkeling.

lees meer: www.natuurenbos.be
lees meer: www.natura2000.vlaanderen.be

 Kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen onderstaand ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organisator wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)
Is het onderstaande onleesbaar, klik hier en raadpleeg de kalender op onze website.

Zaterdag 7 maart 2015
Werkdag Perlinkvallei
Info: Vincent Decroock, tel. 0498 10 95 39. Afspraak om 9u aan het Hoog- en Laagjuk, ter hoogte van poel halverwege Marlboroughstraat, Zwalm. Einde rond 13u. Onderhoudswerken. Er wordt soep voorzien na de werken. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zondag 8 maart 2015
Lentemaaltijd
Info: Annie Muller, tel. 0477/78 03 07. Vanaf 11u30 in de Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1 te 9620 Zottegem. Een heerlijke maaltijd ten voordele van onze natuurgebieden in Brakel, Zottegem en Zwalm. Kaarten voor volwassenen 15EUR, voor kinderen 9EUR. Te verkrijgen bij bestuursleden of medewerkers of via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Ommegangstraat te Brakel met vermelding van uw keuze en aantal volw/kind. Keuze uit beenhesp, koude visschotel en veggie-schotel. Einde rond 15u.
Lees meer: Lentemaaltijd 2015
-----
Zaterdag 21 maart 2015
Werkdag Middenloop Zwalm
Info: Koen Gintelenberg, tel. 0495/67.96.15 . Afspraak om 10u aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Einde rond 17u. Hooien van een perceel in de Boterhoek. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zaterdag 21 maart 2015
Lenteconcert in 't Burreken
Rondom 't Burreken trakteert je op een exclusief pianoconcert van het duo Vleugelslag, met pianistes Ingrid Vanhee en Kristine Schuylenbergh. Na het concert ontdek je de natuur in het Burreken en trakteren we je op een drankje. De begeleide wandeling start aan de Kerk van Schorisse. Vertrekken kan om 13u30, 14u15, 15u30 en 16u15; maximaal 25 deelnemers per concert. Kaarten aan 9 euro inclusief drankje (kinderen 5 euro), vooraf reserveren bij bestuursleden van Natuurpunt Kern Rondom Burreken. Info: Kathleen Geldmeyer, henkenkathleen@telenet.be
-----
Zondag 5 april 2015
start zondagopeningen Boembekemolen
Info An De Schrijver, tel. 0484/77.72.44. Van begin april tot eind oktober is de Boembekemolen (Boembeke 18 te Brakel) elke zondag geopend van 14 tot 18u00. We zullen je er graag verwelkomen in de molen en op ons terras!
De Boembekemolen is bovendien hét vertrekpunt voor een lichtvoetige of stevige wandeling in de Zwalmvallei. Kaartjes en diverse info beschikbaar in de molen.
-----
Zaterdag 18 april 2015
Werkdag Middenloop Zwalm
Koen Gintelenberg, tel. 055 60 45 21. Afspraak om 10u aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Einde rond 17u. Maaisel ruimen aan perceel thv kruising Mijnwerkerspad met Wolvenhoek. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zondag 19 april 2015
Wandeling Perlinkvallei
Activiteit samen met Velt. Info: Vincent Decroock, tel. 0498 10 95 39. Afspraak om 14u thv Molenberg 9 te Zwalm. Einde rond 17u. Bezoek aan de Perlinkvallei met zijn gevarieerd landschap van bosjes, weiden, akkers en met bijzondere aandacht naar voorjaarsflora en het leven in de poel. Meebrengen: Aangepaste kledij en schoenen.
-----
Vrijdag 24 april 2015
Familiewandeling rond Vleermuizen in de Steenbergse bossen
Info: Chris Nuyens, tel. 0495 67 96 15. Afspraak om 20u aan de straat Steenbergen te Zottegem. Einde omstreeks 22u. Zoektocht naar Vleermuizen in de Steenbergse bossen met een batdetector. Meebrengen: Aangepaste kledij en schoenen + een klein lichtje.
-----
Zondag 26 april 2015
Vlaamse molendag
Info: Jan François, 09/361 03 00. Molen doorlopend open van 10u tot 18u in de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel.
-----
Zondag 26 april 2015
Boembekewandeling
Info: Jan François, 09/361 03 00. Om 14u start een voorjaarsflorawandeling. Einde omstreeks 16u. Afspraak aan de Boembekemolen, Boembeke 18, 9660 Brakel. Voorzie je van stevig schoeisel.
Elke laatste zondag van de maand waarbinnen de molen geopend is, gaan we vanuit de molen op zoek naar mooie plekjes en dingen.

                  
Meerdere foto's en pixelbestanden, maar niet alle, onder de Creative Commons-licentie; auteurs: Evil Erin, LimoWreck, ...

Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Deze mail werd gestuurd aan ###EMAIL###
Wil je deze flits liever niet meer ontvangen, ga naar zwalmvallei.flits.UIT
Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN