vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie
ga naar de website van Natuurpunt Zwalmvallei

1 februari 2016
Beste *|VOORNAAM|*,

Internet providers wapenen zich steeds meer tegen ongewenste email. Zo wordt nu voor grotere mailings verwacht dat een digitale handtekening wordt geplaatst door de verzender.

Daardoor ontving u wellicht niet de laatse zwalmvallei.flits. Mocht u tot de weinige gelukkigen behoren die deze flits toch eerder ontving, excuses voor de dubbele mail.

Veel leesgenot!
Zoals steeds is onderaan deze mail een link aanwezig om uit te schrijven.

  Lentemaaltijd 2016

Op zondag 13 maart verwachten we jullie allen voor onze jaarlijkse Lentemaaltijd, een eetfestijn ten voordele van de natuur in de Zwalmvallei. De Lentemaaltijd start vanaf 11u30 in zaal de Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1 te Zottegem

Er is keuze uit
- Kleurrijk veggiebord,
- Gevarieerde koude visschotel en
- Warme beenhesp

De prijs bedraagt voor volwassenen 15 EUR, voor kinderen 9 EUR.
Kaarten kan je bekomen bij de bestuursleden of medewerkers,
via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Boembeke 10 te Brakel met vermelding van uw keuze en aantal volwassenen/kinderen
of via deze een mail: bestel hier je kaarten voor de Lentemaaltijd!Info: mail of tel 055/49 64 23 (Annie Muller)
Lees meer: Lentemaaltijd 2016

  Algemene vergadering

Een herinnering aan onze leden, of zij die het wensen te worden 😊, op vrijdag 5 februari 2016 is er de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Zwalmvallei.

Afspraak om 20u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te Brakel. Op de agenda staan de evaluatie van het afgelopen jaar en de planning voor het nieuwe werkjaar. Einde voorzien rond 23u00.

Nadien en tussendoor houden we 't even gezellig met geutelingen en drank.

  Het rad aan de Boembekemolen geplaatst!

Hoewel het rad al geruime tijd klaar lag in het atelier van Hydrowatt te Karlsruhe (D), werd de plaatsing meerdere keren uitgesteld. Vorige week werd het rad dan toch geplaatst. De afwerking zal nog meerdere weken vergen. We kunnen ons alvast opmaken voor de productie van de eigen groene stroom!

Op Facebook zijn meerdere foto's geplaatst

Niet Facebookgebruikers kunnen de foto's zien op de website van vzw Boembeke

  De Boembekemolen, bezoekerscentrum in de Zwalmvallei

Het restaureren van de Boembekemolen is geen doel op zich. Met de molen wil Natuurpunt het verhaal brengen van de omgeving van de molen, de natuur en het landschap, groene energie en bio-ecologisch bouwen. Het Mijnwerkerspad, op een steenworp van de molen, kan fungeren als toegang tot het omliggend natuurgebied, de Zwalmvallei.

Met dit project wil Natuurpunt zich richten tot de plaatselijke bevolking, de passant, scholen, ... en hen een ruim educatief aanbod en diverse openluchtevenementen bieden in een authentiek landelijk kader.
De Boembekemolen is open op zondagnamiddag van 14 tot 18u00 tijdens de maanden april tot oktober.

Wil je Boembekemolen volgen op Facebook? Ga naar Boembekemolen en like Boembekemolen:
facebook

  Natuurpunt Zwalmvallei of Facebook

't Heeft lang geduurd, maar Natuurpunt Zwalmvallei heeft nu ook zijn Facebookpagina. Like it!
www.facebook.com/Natuurpunt-Zwalmvallei
facebook


  Stookolietanksaneringen

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook lege stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert SOLVA samen met de 17 gemeenten en steden in Zuid-Oost-Vlaanderen een tankslag.

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens verwijderd moet worden. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een betere prijs bedongen worden, maar wordt wel rekening gehouden met de kwaliteit.

Info: www.so-lva.be

  Gezond uit eigen grond

Pak ziektes en plagen zoveel mogelijk preventief aan. Bestrijdingsmiddelen werken meestal goed, maar ze zijn schadelijk voor het milieu en je gezondheid. Plagen voorkomen loont dus zeker de moeite.

Gebruik liefst alternatieve bestrijdingsmethoden als je met slakken of bladluizen zit. Aaltjes pakken een slakkenplaag efficiënt aan en zijn niet ongezond voor je moestuin. Op www.zonderisgezonder.be vind je nog meer gezonde alternatieven.

lees meer: www.gezonduiteigengrond.be

  Repair Café Opbrakel

Boskanter organiseert samen met Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender in Opbrakel een Repair Café voor de bewoners van Brakel en Vloesberg (en al wie er zin in heeft). Dat willen ze elke drie maand herhalen.

Een Repair Café is een gratis, toegankelijke bijeenkomst, waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen ... aan de slag. In het Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om de meeste kleine herstellingen uit te voeren.

Het Repair Café gaat door op zaterdag 6 februari van 11u00 tot 17u00 op Boskanter, Koningsweg 1 (kruising met Pullem) te Opbrakel. Zij repareren die dag kleding, fietsen en klein elektro.

Stuur een mailtje als je graag op de hoogte wordt gehouden: repaircafebrakel@gmail
wegbeschrijving
lees meer: www.repaircafe.be

  Natuur-in-je-tuin, cursus

Natuur ontdekken begint in je eigen tuin! Heb je daar al eens bij stilgestaan? De oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen is immers veel groter dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied. Door de natuur in je tuin te helpen, kan je al een groot verschil maken. Met een beetje kennis, een aantal eenvoudige technieken en een deugddoende inspanning, kan je de biodiversiteit in jouw tuin doen toenemen.

Jouw tuin als een mininatuurgebiedje: het kan! Tijdens de cursussen komen alvast volgende thema’s aan bod: aanleg en onderhoud van de ecologische siertuin, plantenkeuze, bijen, vlinders, vogels voeren en beloeren,…

De cursus bestaat uit twee infoavonden (in gemeentehuis om 20.00 uur) op dinsdag 16 februari en 1 maart en wordt afgesloten met een plaatsbezoek aan een ecologische ingerichte tuin in de lente. De cursus is gratis en wordt u aangeboden door de gemeente in samenwerking met Natuurpunt Zwalmvallei. De lessen worden verzorgd door Vincent Decroock van Natuurpunt Zwalmvallei. Inschrijven kan via mail naar milieu@zwalm.be/ of telefonisch 055/48 05 70.

  Stop met klagen

'Stop met klagen' is een eco-comedy van Steven Vromman, de low impact man. Op vrijdag 26 februari 2016, om 20u. in de Parochiezaal, Nederholbeekstraat 28, Etikhove (Maarkedal).

Mogelijkheid om het boek Stop met klagen te kopen en te laten signeren. Het boek leest vlot en inspireert.

Inkom:
€10 in voorverkoop en voor MOW-leden
€12 de avond zelf (behalve voor MOW-leden)

info: Rita Van de Voorde, tel.: 055 45 66 10 of MOW Maarkedal

  Dagen zonder vlees

Wat?
DZV is een frisse bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is simpel: met zo veel mogelijk mensen 40 dagen minder vlees en vis eten. Samen verleggen we onze culinaire horizonten.
DZV is geen pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar een gezamenlijke uitdaging voor duurzamere voedingsgewoontes.
DOE MEE

Waarom?
Vleesconsumptie is een van de hoofdoorzaken van de klimaatverandering. De veeteelt stoot namelijk meer broeikasgassen uit dan bvb de hele transportsector. Bovendien is het een erg inefficiënte manier van voeding. Nu België in de top 5 staat van landen met de grootste ecologische voetafdruk ter wereld, is deze actie een krachtig signaal dat wij burgers alvast onze verantwoordelijkheid willen nemen.
MEER INFO

Bekende deelnemers aan DZV

  Natuurinfo

Hang nestkastjes op
Vogels zoeken je tuin op voor veiligheid, voedsel en een plek om te broeden. Dat broeden kan in een zelfgebouwd nestje of een kant-en-klare nestkast die jij voor hen voorziet. Ook vlinders, bijen en zoogdieren (be)zoeken en bewonen graag nestkastjes! Hoe ga je te werk?

lees meer: natuurpunt.be Kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen onderstaand ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organisator wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)
Is het onderstaande onleesbaar, klik hier en raadpleeg de kalender op onze website.

Vrijdag 5 februari 2016
Algemene vergadering
Info: Jan François, 09 361 03 00. Afspraak om 20u00 in de Boembekemolen, Boembeke 18 te 9660 Brakel. Evaluatie 2015 en planning nieuw werkjaar. Tussendoor en nadien gezellige babbel met hapje en drankje. Einde rond 23u.
-----
Zaterdag 20 februari 2016
Werkdag Middenloop Zwalm
Info: Koen Gintelenberg, koengintelenberg@hotmail.com . afspraakplaats wordt per mail rondgestuurd ifv de uit te voeren werken (mail voor opname in de mailinglist). Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zaterdag 5 maart 2016
Werkdag Perlinkvallei
Onderhoud en opkuis van de percelen en perceelsranden. Info: Vincent Decroock, tel. 0498 10 95 39. Afspraak om 9u aan het Baobabbos, Boekelbaan, Zwalm. Einde rond 13u. Soep wordt voorzien na de werken. Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
maandag 7 maart 2016
Vogels in je tuin
Op maandag 07/03/2016 van 19u30 tot 22u30 en zaterdag 12/03/2016 van 09u00 tot 12u00. Organisator: Natuurpunt CVN, Stadsbibliotheek Zottegem en Vormingplus Vlaamse Ardennen en Dender. Gaat door Stadsbibliotheek Zottegem onder begeleiding van Koen Leysen, Medewerker Natuurpunt CVN.
In deze minicursus maken we kennis met de zang van enkele typische tuinvogels en met allerlei verrassende nieuwe weetjes over vaak heel gewone vogelsoorten. Op de eerste avond krijg je informatie gepresenteerd, daarna trekken we samen de natuur in om in de praktijk te oefenen.
Info en inschrijven.
-----
Zondag 13 maart 2016
Lentemaaltijd
Info: Annie Muller, tel. 0477/78 03 07. Vanaf 11u30 in de Bevegemse Vijvers, Bevegemse Vijvers 1 te 9620 Zottegem. Een heerlijke maaltijd ten voordele van onze natuurgebieden in Brakel, Zottegem en Zwalm. Kaarten voor volwassenen 15EUR, voor kinderen 9EUR. Te verkrijgen bij bestuursleden of medewerkers of via overschrijving op rekeningnummer BE57 9201 0163 2135 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Boembeke 18 te Brakel, met vermelding van uw keuze en aantal volw/kind. Keuze uit beenhesp, koude visschotel en veggie-schotel. Einde rond 15u.
-----
Zaterdag 19 maart 2016
Werkdag Middenloop Zwalm
Info: Koen Gintelenberg, koengintelenberg@hotmail.com . afspraakplaats wordt per mail rondgestuurd ifv de uit te voeren werken (mail voor opname in de mailinglist). Meebrengen: goed schoeisel of laarzen, werkhandschoenen.
-----
Zaterdag 26 maart 2016
Vroegelentebloeierswandeling
Info: Vincent Decroock, tel. 0498 10 95 39. Afspraak om 14u aan het Baobabbos, Boekelbaan, Zwalm. Einde rond 17u. Voorzie je van stevig schoeisel.
-----
Zondag 3 april 2016
start zondagopeningen Boembekemolen
Info An De Schrijver, tel. 0484/77.72.44. Van begin april tot eind oktober is de Boembekemolen (Boembeke 18 te Brakel) elke zondag geopend van 14 tot 18u00. We zullen je er graag verwelkomen in de molen en op ons terras!
De Boembekemolen is bovendien hét vertrekpunt voor een lichtvoetige of stevige wandeling in de Zwalmvallei. Kaartjes en diverse info beschikbaar in de molen.
-----


Meerdere foto's en pixelbestanden, maar niet alle, onder de Creative Commons-licentie; auteurs: Evil Erin, Wim Dirckx, ...

Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.