vreemde opmaak: klik hier voor een online-versie

15 mei 2021
Beste *|VOORNAAM|*,

Nu de terrassen in de horeca zijn geopend is ook ons terras aan de Boembekemolen terug open!
De Boembekemolen functioneert nu als bezoekerscentrum voor de Vlaamse Ardennen, de openingsuren zijn:
woensdag van 14 tot 18u00,
donderdag van 14 tot 18u00,
zaterdag van 14 tot 18u00,
zondag van 10 tot 18u00.
Welkom!

Verder in deze flits:

  Speciale natuurervaringen voor kinderen


Zopas dienden we een dossier speelnatuur en natuurbelevingspad in. Vlakbij de Boembekemolen voorzien we natuurlijke speeltuigen en uitdagingen. We rekenen er heel hard op dat onze plannen worden goedgekeurd. In oktober weten we meer. Dan kunnen we aan de slag met een budget van 30.000 euro van het Agentschap Natuur en Bos, het ANB.

Vanaf juni proberen we op woensdagnamiddag een vrije spelnamiddag aan te bieden met begeleiding op afstand.

Kinderen kunnen vrij spelen op onze speelweide

Kinderen kunnen komen en gaan terwijl hun ouders op het terras iets drinken. Kinderen alleen kunnen we geen begeleiding bieden.

Boomstronken zullen opgesteld staan als keukentjes. De kinderen maken soep , modder , taartjes, ...

Een mix van sensopathisch spel met echte aarde, planten, water, takken... en samenspel.

Ondertussen brengt 1 vrijwilliger , geïntegreerd in hun spel, info aan over - / tonen we hun - planten, insecten, dieren, waterdieren, watervogels, ... Zo maken we een speels natuurlabo.

Wie iets speciaals kan ter beschikking stellen voor 1 of meerdere namiddagen kan dit steeds brengen om 14 u op woensdagnamiddag. We denken aan braakballen, een recent overleden dier, ... of iets dat even kan getoond worden en daarna naar zijn /haar habitat kan teruggebracht worden.

Het mag steeds een verrassing zijn , wie vooraf wil afspreken laat iets weten.

contact: Karel De Vuyst
boven
  Kinderhoekje in ons bezoekerscentrum


Graag willen we een kinderhoek inrichten omtrent natuur in de molen.
We doen hierbij beroep op jouw eventuele schatten op zolder.
Zoals oude nummers van kinder-natuurtijdschriften (Eos, Wapiti, ...), nog bruikbare zoekkaarten, knutselboeken, kindergidsen allerlei, educatieve natuur- milieu gezelschapsspelen, ...
Je kan die gewoon afgeven in de molen. Waarvoor onze dank!

contact: Karel De Vuyst
boven
  Vissen van onze Zwalm in de kijker


Zaterdag 10 juli van 14u tot 18u00 en zondag 11 juli van 10u tot 18u00 zijn de vissen van de Zwalm te bezichtigen in aquaria die opgesteld staan in de Boembekemolen. Organisatie Diederik Volckaert.
boven
  Zin om te werken als ober in de Boembekemolen?

Het is je bekend, Natuurpunt Zwalmvallei neemt een nieuwe horde. We laten de Boembekemolen evolueren tot een volwaardig bezoekerscentrum. In Oost-Vlaanderen zijn we, naast de Bourgoyen te Gent, het tweede bezoekerscentrum van Natuurpunt. Dit is een ambitieuze opdracht onder een mooie vlag Bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen - Boembekemolen.

Interesse om hier mee je schouders onder te zetten? Neem dan contact met Karel De Vuyst!
boven
  Jouw foto's in onze Instagram, FB, zwalmvallei.flits?


Om alle troeven van het bezoekerscentrum Vlaamse Ardennen in de kijker te zetten, willen we meer communiceren via social media. Heb je foto's die we, uiteraard met vermelding van de fotograaf, kunnen gebruiken om onze posts kracht bij te zetten? Stuur een mailtje naar Liesbet en Steven en we bezorgen je alle praktische informatie.
boven
  Gemeentelijke subsidie voor aankoop van natuurgebieden in Zwalm


De gemeente Zwalm wenst te focussen op het uitbreiden van het groenaanbod en natuurgebied in Zwalm met aandacht voor meer biodiversiteit. Zwalm behoort tot één van de gemeenten in Vlaanderen met het laagste percentage aan beschermde bossen en andere natuurgebieden (0,5%). Zwalm wil daarom steun bieden bij de aankoop van gronden via het reglement met als doel die gronden te ontwikkelen en te beheren als natuurreservaat.

Natuurpunt Zwalmvallei zal hier evident zeer graag aan meewerken!
Nu nog uitkijken naar opportuniteiten.

lees meer: www.zwalm.be/.../gemeentelijke-subsidie-aankoop-natuurgebieden
boven
  Maak onze natuur niet monddood


De Vlaamse regering heeft een plan klaar om burgers en natuur monddood te maken. Ondanks breed verzet besloot de commissie Algemeen Beleid (meerderheid tegen oppositie) om het voorstel toch ter stemming door te sturen naar de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. De milieubeweging is rotsvast in haar verzet, en herhaalt haar oproep aan alle leden van het parlement om dit niet goed te keuren.

Teken hieronder de petitie (meer dan 16.000 ondertekenaars!)
Deel ze via Twitter en Facebook

De petitie wordt gesteund door Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, WWF België, Bos+, Client Earth ... en zoveel andere organisaties. Meer info

contact: Frederik Mollen


Ik teken de petitie!

boven
  De nieuwe Obsidentity is er


De natuurherken-app ObsIdentify doet nog altijd waar het zeer goed in is: wilde dieren en planten herkennen in 1 klik. Met de vernieuwde versie kan je nu ook sterren verzamelen met badges en deelnemen aan challenges. Met de badges ga je op zoek naar zo veel mogelijk soorten en verzamel je tot maximaal 5 sterren. Je kan ook deelnemen aan challenges waarbij je samen met andere natuurliefhebbers specifieke soorten gaat zoeken.

Vernieuwde versie: https://waarnemingen.be/apps/obsidentify/install/
boven
  Kalender

De volledige activiteitenkalender van Natuurpunt Zwalmvallei vind je op onze website. We zien je graag op onze activiteiten! (Naast de eigen activiteiten kunnen onderstaand ook activiteiten van anderen opgenomen worden. De organisator wordt in dat geval duidelijk opgegeven.)


Dank aan de fotografen: Viktoria Borodinova, Jonas Dillen, Viridiflavus, ...

Natuurpunt Zwalmvallei is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt binnen Brakel, Zottegem en Zwalm.
Bezoek de website van Natuurpunt Zwalmvallei: www.natuurpuntzwalmvallei.be
en die van Natuurpunt: www.natuurpunt.be
De voorgaande flitsen vind je hier: het zwalmvallei.flits-archief.

Ontving je deze flits niet rechtstreeks en wil je hem in de toekomst steeds uit eerste hand ontvangen,
ga naar zwalmvallei.flits.IN