foto

Hans-Jörg Hellwig . cc 3.0 . wikimedia

   Alarmklok

Imkers en natuurbeschermers luiden de alarmklok. De bijenpopulatie neemt onrustwekkend af. Dat verhaal is niet anders voor onze hommels. Toch hebben we ze beiden hard nodig voor de bestuiving van heel wat planten ... en voedingsgewassen. Dat het er niet goed mee gaat hoeft ons niet echt te verbazen. Het beheer van onze open ruimte, tuinen en gebouwen gebeurde vroeger wat minder nauwgezet. Er was toen in het buitengebied nog plaats voor kleine percelen met evident meer hagen, houtkanten en perceelsranden. Er waren wat meer onverzorgde hoekjes in de tuin en woningen werden niet tot de laatste spleet gedicht. Daardoor vonden onder meer onze bijen en hommels toen nog vlot voedsel en behuizing. En wanneer zij nu al voedsel en nestgelegenheid vinden hebben ze daarnaast heel wat last van pesticiden.
   Wat te doen?

Mensen vormen de grootste bedreiging voor bijen en hommels. Toch kunnen we hen heel wat teruggeven. Mits de basis milieukwaliteit voldoende goed is kunnen we bijen en hommels flink helpen met het leveren van nestgelegenheid en de gepaste planten. Daarbij moeten we beseffen dat de maximale afstand die solitaire bijen overbruggen van de nestgelegenheid tot de voedselplanten niet meer dan 150 tot 650m zal bedragen, afhankelijk van de soort.

drachtplanten
Met een kleine moeite kunnen we allemaal onze tuin geschikt maaken voor bijen en hommels. Met de aanplant van planten die nectar en stuifmeel leveren zullen we bovendien heel wat vlinders aantrekken. Je zal er met zekerheid van genieten!

Voor een geschikte variatie van planten kan je onder meer terecht bij:
www.oost-vlaanderen.be
www.wildebijen.nl
www.drachtplanten.nl

nestgelegenheid
Met een insectenmuur of insectenhotel kan je onderdak bieden aan heel wat insecten. Veel van die constructies bestaan uit verschillende secties die verschillende groepen kunnen voorzien van nest- of overwinteringsgelegenheid. Solitaire bijen en hommels zullen je dankbaar zijn, maar evenzeer mag je er onder meer lieveheersbeestjes, solitaire wespen en vlinders verwachten.

Als invulmateriaal kan je gebruiken: houten blokken met gaatjes van 3 tot 10mm, leem met opnieuw gaatjes, riet- of bamboestengels, gestapelde stenen, oude dakpannen . Uiteraad richt je de wand maximaal naar het zuiden. Mits nabij je wand ook een open plek te voorzien help je ook die soorten die het graag onder de grond gaan zoeken.

Insectenwanden vind je meestal slechts in milieueducatieve centra ... in jouw tuin kan dat een echte blikvanger worden.

bang?
Solitaire bijen hebben geen kolonie te verdedigen en zullen dus niet gauw steken. Dat doen ze alleen wanneer ze in het nauw zitten. Hommels zullen je evenmin zomaar aanvallen. Geen van de beide zullen op je limonade afkomen ... er valt dus best mee te leven!
   Boembeke
foto_L_12 (291K)
(cc) Siga
De Boembekefeesten op zondag 26 juni 2011 werden met zon overgoten. Na een zeer gesmaakte wandeling en enige verpozing nadien werd de insectenwand te Boembeke opgestart. Kinderen, maar eigenlijk evenzeer hun ouders, werkten graag een eerste deel van de insectenwand bij mekaar.

Zo werden er tal van gaatjes geboord in stammetjes van hardhout en werden heel wat bamboestengels in stukjes geknipt. Anderen knipten koord in stukjes om met de vezels ervan potten te vullen. Gek? Jawel, maar toch zijn er insecten die daar weten in te nesten.

Voorlopig is er nog ruim plaats voor nog meer boor-, knip- en knutselwerk ... goesting, , we zetten je graag op weg!

En wat doen die beestjes daar nu mee? Op de bovenstaande foto zie je een broedcel waarin een vrouwtje rosse metselbij een eitje heeft gedeponeerd en daarna de cel heeft gedicht met een muurtje. Zo komen er een 10-tal cellen per gangetje. Elk eitje wordt voorzien van een kleine voedselvoorraad voor de larve. Bizar en ontroerend? Inderdaad, zo is de natuur. Laat je nog meer ontroeren, en kom er op af!

Zwalmvallei.flits
schrijf in op onze nieuwsbrief