foto

Dirk Ingo Franke

   Vleeseten en milieu

Begrijp dit niet als een promotie voor het gebruik van foute wagens ... maar weet dat een vegetariŽr met een flinke pick-up ecologisch niet minder goed scoort dan een vleeseter met een fiets!

Naast de wetenschap dat een verminderd vleesgebruik door de mens goed is voor zijn gezondheid, goed is voor de mensen in de derde wereld en ook heel wat dierenleed spaart, is de vleesproductie verantwoordelijk voor een hele rits milieuproblemen.

InefficiŽnte voedselproductie - impact op biodiversiteit
Om vlees te produceren heeft men een veelvoud aan voedingsstoffen nodig. Dieren eten 1,5 tot 4,5 keer de energiewaarde die zij uiteindelijk produceren. Daardoor vergt de vleesproductie, naast de oppervlakte nodig voor de beweiding, een zeer grote oppervlakte voor de productie van voedingsgewassen. Het totale ruimtebeslag door de veeteelt wereldwijd is enorm: 3/4de van de oppervlakte ingenomen door landbouw dient alleen voor onze vleesproductie. De grote druk op de beschikbare ruimte leidt daardoor tot ontbossing, erosie, verwoestijning en ernstig verlies aan natuurlijke habitats.

Veeteelt en het broeikaseffect
Bij de vertering door herkauwers komt methaan vrij. Zo zijn herkauwers goed voor ongeveer 16% van alle methaanemissies. Het gebruik van meststoffen voor de productie van voedingsgewassen voor de veeteelt tekent voor het overgrote deel van de toename van stikstofdioxide.

Vermesting
In regio's met hoge veestapels, waaronder Vlaanderen, is die vleesproductie verantwoordelijk voor overbemesting. Overdadig mest bedreigt de biodiversiteit, het grond- en oppervlaktewater en dus ook de drinkwatervoorziening. Bovendien bevat die mest veelal resten van zware metalen die uiteindelijk ook in ons voedsel terechtkomen.

Verzuring
Door zijn hoge uitstoot van ammoniak is de veeteelt in Vlaanderen de grootste verantwoordelijke voor de verzuring. De verzuring is ons goed bekend onder de vorm van 'zure regen'. De verzuring is oorzaak voor de verstoring van diverse ecosystemen. Zo hebben bossen nogal eens te lijden van verzuring.

Watergebruik
Water is op heel wat plaatsen een schaars goed; ook bij ons dalen de grondwaterreserves. Voor de productie van 1 kg dierlijke eiwitten is er 100 keer meer water nodig dan voor de productie van 1 kg plantaardige eiwitten.

   En jij?

Al eens gehoord van 'Donderdag Veggiedag'? Dit is alvast een goed begin ... en misschien valt de vegetarische voeding je wel in de smaak en ga je nog verder ... mooi!

eva.be
donderdag veggiedag

Zwalmvallei.flits
schrijf in op onze nieuwsbrief