foto

© jf

   Natuurpunt Zwalmvallei

De afdeling is de basis van onze vereniging. Hier ligt het zwaartepunt van alle activiteiten die Natuurpunt organiseert. De afdelingen van Natuurpunt zijn de voorhoede om de natuurbehoudsgedachte te verspreiden en te sensibiliseren en informeren over onze thema's. Binnen de afdeling krijgt elk lid van Natuurpunt kansen om zich te ontplooien, vorming te volgen en zich daadwerkelijk in te zetten voor de natuur

   Levende afdeling

Het hele jaar door organiseert Natuurpunt Zwalmvallei boeiende activiteiten, zoals geleide wandelingen of natuurbeheerdagen, maar evenzeer zijn er leuke dingen zoals een nieuwjaarsreceptiewandeling of Lentemaaltijd.

Inventarisatie van fauna en flora, natuurstudie en cursussen worden meestal in samenwerking met de regio Vlaamse Ardennen plus georganiseerd.

Verder heeft onze afdeling heel wat natuurgebieden in beheer: Middenloopp Zwalm, Parkbos-Uilenbroek, Bovenlopen Zwalm, Munkbosbeekvallei en Perlink. Waarmogelijk stellen we maximaal gronden veilig veilig door ze aan te kopen of, waar kan, te huren over lange tijd.

Daarnaast is onze vereniging actief in diverse beleidsdomeinen zoals milieubeleid en ruimtelijke ordening. Zo heeft zij vertegenwoordigers in ondermeer Milieuraad en Gecoro.

Natuurpunt Zwalmvallei werkt ook mee aan diverse initiatieven. Zie daarvoor onder meer de xtra pagina's.
   Werkingsgebied

Natuurpunt Zwalmvallei is actief in de gemeenten Brakel (Elst, Michelbeke, Nederbrakel, Opbrakel en Sint-Maria-Oudenhove), Zottegem en Zwalm. Dit gebied komt grosso modo overeen met de Zwalmstreek.
   Werkgroepen
foto_L_11.png
(c)
Binnen de afdeling zijn meerdere werkgroepen actief:
beheerswerkgroep Middenloop Zwalm, contact: Pieter Cabus
beheerswerkgroep Parkbos-Uilenbroek, de 'vrienden van het Uilenbroek', contact Dominiek Decleyre
toogwerking in de Boembekemolen, contact An De Schrijver
   zwalmvallei.flits

Mits inschrijving ontvang je, meestal maandelijks, onze elektronische nieuwsbrief. Met zwalmvallei.flits brengen we nieuws over Natuurpunt Zwalmvallei en haar activiteiten, maar evenzeer over activiteiten van anderen binnen of nabij ons werkingsgebied. Voor inschrijving, zie bovenaan de rechterkolom op deze pagina.

Hier een link naar ons flits-archief.
   Regio Vlaamse Ardennen plus

Natuurpunt Zwalmvallei werkt samen met andere afdelingen in de Vlaamse Ardennen in een regioverband. Dat betekent concreet dat onder meer het tijdschrift en de natuurstudieactiviteiten vanuit dat niveau worden gestuurd. Meander, tijdschrift Regio Vlaamse Ardennen plus Leden van Natuurpunt binnen de regio Vlaamse Ardennen plus ontvangen naast Natuur.blad jaarlijks 4x het regionaal tijdschrift "Meander".

Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus
   Betalingen

Betalingen aan Natuurpunt Zwalmvallei (Natuurpunt-activiteiten, Lentemaaltijd, cursussen, gidsen, ...)
graag op rekening BE48 8918 4407 6327 van Natuurpunt Zwalmvallei, p.a. Boembeke 18 te Brakel en met gepaste vermelding.

Betalingen aan Steunpunt Zwalmvallei vzw (dranken, gebruik van de Boembekemolen, ...)
graag op rekening BE37 8918 4407 6428 van Steunpunt Zwalmvallei vzw, p.a. Boembeke 18 te Brakel en met gepaste vermelding.
Voor facturatie aan Steunpunt Zwalmvallei vzw, btw-nr.: BE0847 383 090.
   vzw Boembeke en vzw Steunpunt Zwalmvallei

De aankoop van natuurgebieden kost handenvol geld, de restauratie en de verdere uitbouw van de Boembekemolen en de kapel te Boembeke kost evident ook een hele smak geld. Om dat alles te realiseren werden er op initiatief van Natuurpunt Zwalmvallei een paar vzw's opgericht.

De vzw Boembeke werd in 2002 opgericht met als voornaamste doel de restauratie van de Boembekemolen te begeleiden en de financiŽle middelen te verzamelen. In 2012 werd de vzw Steunpunt Zwalmvallei opgericht die als doel had de uitbating van de molen op zich te nemen. Gezien daar de verkoop van dranken toe behoort, werd dit een btw-plichtige vzw.

Intussen heeft de vzw Boembeke zijn rol gespeeld en werden de opgebouwde middelen overgedragen aan Steunpunt Zwamvallei (2018). De vzw Steunpunt Zwalmvallei engageert zich de verdere uitbouw van de Boembekemolen op zich te nemen, zowel het bouwkundige, de bouw van de uitbreiding, het historische, de molentechnische restauratie, als de verdere dagdagelijkse werking van de molen.
   40 jaar JNM en Natuurpunt in de Zwalmvallei

In het artikel waarnaar hieronder een link aanwezig is, wordt het ontstaan, groei en werking van 40 jaar JNM Zottegem en Natuurpunt Zwalmvallei besproken. De Wielewaaljongeren Zottegem zagen het levenslicht in 1978 en de opstart van een Wielewaal-werking was er in het najaar van 1981.

40 jaar JNM en Natuurpunt in de Zwalmvallei (gepubliceerd in Meander 2020-1
Zwalmvallei.flits
schrijf in op onze nieuwsbrief