foto

Daniel Schwen . cc 2.5 . wikimedia

   Bouwplannen

Elke vogel zingt zoals die gebekt is ... maar nestelt ook slechts daar waar het hem zint. Elke vogel heeft zo zijn voorkeur inzake locatie, afmetingen en vorm van zijn nestgelegenheid. Hieronder vind je nestkasten voor de meest voorkomende vogels (pdf's van vogelbescherming.be). Veel plezier met de bouw ervan!

Koolmees
Pimpelmees
Zwarte Mees
Boomkruiper (schuin model)
Boomkruiper (recht model)
Grauwe Vliegenvanger
Gekraagde Roodstaart (gesloten model)
Gekraagde Roodstaart (open model)
Bosuil
Ransuil
Kerkuil
Steenuil
Torenvalk
Gierzwaluw (kort model)
Gierzwaluw (lang model)
Gierzwaluw (schuin model)
kleine spechtensoorten
grote spechtensoorten
   En dan?

Je wil uiteraard dat je nestkast rendeert: dat vogels je kast gebruiken en er ook wel bij varen. Dan zal je moeten letten op een aantal zaken.

Let er steeds op dat je een nestkast met de invliegopening ophangt in de richting van het oosten, het zuiden of het zuidoosten. Hang je de kast met het invlieggat bvb. naar het westen, dan kan het zijn dat de slagregen de kast onder water zet. De jonge vogeltjes lopen het risico te verdrinken of eieren kunnen afkoelen en kapot gaan.

meer over nestkasten: www.natuurpunt.be

Zwalmvallei.flits
schrijf in op onze nieuwsbrief